V občinah Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Odranci in Turnišče bodo steklo zbirali s 120 litrskim zabojnikom v gospodinjstvih

Na pobudo občanov in v želji po čim večjem deležu ločeno zbranih frakcij, so se v podjetju Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. odločili za dodatno storitev zbiranja steklene embalaže s 120 litrskim zabojnikom v gospodinjstvih. Storitev je proti plačilu od 1.1.2020 na voljo gospodinjstvom v občinah Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Odranci in Turnišče.
Zabojnik volumna 120 litrov za ločeno zbiranje steklene embalaže dobi povzročitelj v brezplačno uporabo. Odvoze bodo vršili enkrat na dva meseca. O terminu odvoza steklene embalaže bo omenjeno komunalno podjetje svoje uporabnike obveščalo s SMS sporočilom en dan pred odvozom.

“Cena ravnanja s stekleno embalažo za 120 l zabojnik znaša 4,38 EUR/odvoz z vključenim 9,5% DDV. V zabojnik za zbiranje steklene embalaže sodijo steklenice, kozarci za konzerviranje, male stekleničke za parfume in kozmetiko, druge votle steklene posode. V zabojnik ne sodi keramika, porcelan, glinasti izdelki, žično, okensko, vezno in avtomobilsko steklo, ogledala, zamaški, steklenice iz umetnih snovi, žarnice, ogledala, svetlobne in neonske cevi, pokrovi,” so zapisali pri podjetju.

Vsi, ki se boste odločili za zbiranje steklene embalaže z zabojnikom v vašem gospodinjstvu, se oglasite na sedežu podjetja Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o., kjer boste podpisali Pogodbo o ravnanju s stekleno embalažo in prevzeli zabojnik, so še zapisali.