V nekdanji Dvojezični srednji šoli na Glavni ulici bo vzpostavljen socialni center

Objekt nekdanje Dvojezične srednje šole v Lendavi bo že kmalu prešel v lastništvo Občine Lendava, v zameno za to pa bo Občina na državo, natančneje na Ministrstva za izobraževanje, prepisala svoj (tretjinski) lastniški delež v športni dvorani DSŠ Lendava. V nekdanji Dvojezični srednji šoli Občina namerava vzpostaviti socialni center.
Ministrstvo za izobraževanje, lastnik objekta nekdanje srednje šole, je sicer že leta 2015 dalo soglasje za brezplačni prenos objekta na Občino Lendava, a ta v skladu z Zakonom o vzpodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki ga vodi gospodarsko ministrstvo ni bil izveden, zato je beseda o zamenjavi nepremičnin tekla že dlje časa. Za čimprejšnjo rešitev se je že lanskega februarja zavzel župan Občine Lendava, Janez Magyar“da bi se končno lahko pričela sanacija objekta in sprememba namena uporabe,” je takrat dejal. No, objekt nekdanje Dvojezične srednje šole v Lendavi bo že zelo kmalu v občinski lasti, v zameno za to pa bo Občina Lendava na omenjeno ministrstvo prepisala tretjinski delež športne dvorane Dvojezične srednje šole Lendava.

“Objekt bivše srednje šole je zaradi dostopnosti in bližine doma za upokojence primeren za socialne vsebine, (npr. varovana stanovanja, dnevna oskrba starostnikov ipd.). Cilj je vzpostavitev socialnega centra, ki bi združeval vsebine, namenjenih starejši in bolj ranljivi populaciji,” so sporočili iz Občine Lendava. Za ureditev takšnega centra so sicer v proračunu za leto 2020, ki so ga občinski svetniki potrdili, že namenili nekaj sredstev, a kot kaže, bo na sanacijo objekta potrebno še nekoliko počakati, pa tudi dela ne bo malo, saj je objekt v obupnem stanju -predvsem zaradi vlage in več kot 10-letnega slabega oz. celo ničnega vzdrževanja.

“Projekt bi bilo dobro oblikovati kot skupen projekt večih ministrstev, Občine Lendava in Doma starejših Lendava. Pričakujemo, da se bodo aktivnosti za pridobitev lastništva izvedle v 1. polovici leta 2020 in začele aktivnosti za pridobitev projektne dokumentacije in iskanja ustreznih virov in partnerstev za izvedbo projekta,” so še sporočili iz Občine Lendava.