V Murskosoboški bolnišnici bo organizirano 1. strokovno srečanje o bolnišničnih okužbah

Bolnišnične okužbe veljajo za enega večjih javno zdravstvenih problemov v svetu, Evropi in tudi v Sloveniji. Ni jih mogoče popolnoma preprečiti, lahko pa zelo uspešno znižujemo njihovo pogostost. Splošna bolnišnica Murska Sobota v sodelovanju z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja ta petek organizira 1. strokovno srečanje v pomurskem prostoru o tovrstni problematiki.
Zdravstvena dejavnost je področje z visokim tveganjem za nastanek okužb, ki pri bolniku niso posledica bolezni, ampak nastanejo kot posledica zdravljenja, diagnostično terapevtskih postopkov in postopkov zdravstvene nege. Bolnišnične okužbe predstavljajo najpogostejši zaplet zdravljenja v bolnišnici. Prizadenejo lahko vsak organ in vse dele telesa, najpogostejše pa so okužbe sečil in kirurških ran. Zbolijo bolniki, lahko tudi zdravstveno osebje. Povzročajo jih različni mikroorganizmi, najpogosteje na antibiotike odporne bakterije. Izvor bolnišničnih okužb so bolniki, zdravstveno osebje, obiskovalci, bolnikova okolica s kontaminiranimi predmeti in površinami. Ukrepi za preprečevanje bolnišničnih okužb so znani, najpomembnejša je higiena rok, ki je temeljni ukrep za obvladovanje in preprečevanje okužb, ki so povezane z zdravstvom oziroma zdravstveno dejavnostjo.

Zakon o nalezljivih boleznih in Pravilnik o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb določata pravne podlage za pripravo programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb v zdravstvenih ustanovah. Program preprečevanja bolnišničnih okužb temelji na sodelovanju multidisciplinarnega tima, ki je povezan v komisijo za obvladovanje bolnišničnih okužb (KOBO). V murskosoboški bolnišnici so v timu poleg strokovnjakov iz bolnišnice tudi zunanji sodelavci z dodatnimi znanji, ki  se aktivno vključujejo  v delo na tem področju. KOBO skrbi za celoten program preprečevanja bolnišničnih okužb v ustanovi. Deluje kot povezovalni in svetovalni organ med vodstvom in zdravstvenimi strokovnjaki na področju preprečevanja bolnišničnih okužb. Strokovnjaki ves čas sodelujejo tudi z Nacionalno komisijo za obvladovanje bolnišničnih okužb (NAKOBO).

V Splošni bolnišnici Murska Sobota si  prizadevajo s pomočjo številnih aktivnosti zagotavljati varno oskrbo bolnikov, varno delovno okolje zaposlenih in varno okolje za vse obiskovalce. Med zelo pomembnimi področji je obvladovanje bolnišničnih okužb oziroma okužb povezanih z zdravstvom. Zato v sodelovanju z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja v petek, 9. junija 2017, v hotelu Vivat, v Moravskih Toplicah organizirajo 1. strokovno srečanje v pomurskem prostoru ” OKUŽBE POVEZANE Z ZDRAVSTVOM V POMURJU – DEDIŠČINA PRETEKLOSTI IN IZZIVI PRIHODNOSTI”, ki je namenjeno zdravnikom, medicinskim sestram in ostalim zdravstvenim delavcem iz Pomurja in je hkrati redno strokovno srečanje zdravnikov in medicinskih sester za obvladovanje bolnišničnih okužb iz slovenskih bolnišnic ter drugih zdravstvenih zavodov. Srečanje se bo zaključilo z okroglo mizo ob 14. uri, na kateri bodo sodelovali strokovnjaki s tega področja.