V Murski Soboti že kmalu na voljo 27 novih stanovanj

S sklenitvijo prodajne pogodbe za nakup stanovanj v Murski Soboti, ki jo je Stanovanjski sklad RS izvedel že lansko poletje bodo široko paleto ponudbe najemnih stanovanj obogatili še za 27 javnih najemnih stanovanj, ki jih bodo prevzeli predvidoma v drugi polovici leta 2021 in oddajali preko javnega razpisa po stroškovni najemnini mladim družinam, družinam in ostalim ciljnim skupinam prebivalstva. Gre za prvi nakup Sklada v tej mestni občini.
Stanovanjski sklad RS je 27 stanovanj v Murski Soboti kupil preko Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za izgradnjo stanovanj od prodajalca Imo Real, d.o.o., ki ga zastopa direktor Jožef Horvat. Stanovanja se nahajajo v novozgrajenem objektu in skupno obsegajo površino 2193,33 m2, s pripadajočimi 27 parkirnimi mesti v kleti objekta. Skupna pogodbena vrednost znaša 3.519.495,00 EUR brez DDV oziroma 3.853.847,03 EUR z DDV.

S tem nakupom Sklad uresničuje cilje nacionalne stanovanjske politike na področju večanja stanovanjske mobilnost prebivalstva, omogočanja lažje dostopnosti do stanovanj ter ustvarjanja uravnotežene ponudbe kakovostnih in funkcionalnih stanovanj ter sledi svoji zavezi po pridobitvi čim večjega števila najemnih stanovanj na območju celotne Republike Slovenije.

Na območju murskosoboške Občine v tem trenutku na stanovanja čaka 38 prosilcev, nekateri morajo na streho nad glavo čakati tudi dve leti. Razbremenitev povpraševanja bo tako zagotovo dobro dela. Dela na gradbišču potekajo brez zapletov, izvajalcu del ustreza vreme, gradbena dela so zaključena, izvajajo se obrtniška dela. Pod stanovanji bodo poslovni prostori, ki so prav tako že prodani. Prednost pri najemu stanovanj bodo imele mlade družine, družine z osnovnošolskim otrokom in mladi, do 29 leta starosti, prednost pa bodo imeli tudi tisti, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje.

Stanovanja tudi v Lendavi

Kot smo že poročali lanskega decembra, je po besedah župana Občine Lendava, Janeza Magyara, gradnja novega stanovanjskega bloka predvidena v Župančičevi ulici, natančneje, na zemljišču za novim vrtcem. “Zagotovilo imam, da bo sklad to zemljišče kupil, vsi postopki pa se bodo pričeli že meseca januarja. Razumeti pa je potrebno, da bodo odvisni tudi od epidemiološkega stanja v državi.” Večstanovanjska stavba pa bi lahko nastala tudi v Rudarski ulici.