V Murski Soboti nadaljujejo z urejanjem Severne obrtno – industrijske cone

Župan Mestne občine Murska Sobota dr. Aleksander Jevšek in član uprave podjetja Pomgrad d.d. Boris Sapač, sta včeraj podpisala pogodbo o izvajanju gradbenih del v okviru projekta “Soic Murska Sobota – Ureditev območja II. in delnoIII. faze – odsek: Območje III. faza,” ki ga bosta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Večji del območja v severnem delu SOIC (II. faza) je bil izgrajen v letu 2020. Današnja pogodba je bila podpisana za izvedbo del na t.i. območju III. faze, to je na vzhodni strani SOIC, kjer je predvidena vzhodna obvoznica in bodo izvedena delno v letošnjem letu, dokončanje pa je predvideno do konca maja 2022.

V okviru projekta bo izvajalec izvedel manjkajoče ureditve: cesto z meteorno odvodnjo, javno razsvetljavo in parkirišča, fekalno kanalizacijo, vodovod in uredil zelene površine. V okviru javnega naročila je bil za izvedbo del kot najugodnejši ponudnik izbrano podjetje Pomgrad d.d. Vrednost gradbenih del, ki se bodo začela v prihodnjih dneh znaša 457.996,65 EUR. Projekt bo sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj in namenskimi sredstvi Proračuna RS. Razliko v višini DDV in neupravičenih stroškov financira Mestna občina Murska Sobota.

S projektom se želi zagotoviti pogoje za razvoj in rast obstoječih in privabiti nova mala in srednje velika podjetja, ki bodo svojo podjetniško dejavnost razvila na območju te cone. Operacija prispeva k vzpostavitvi pogojev za gospodarski razvoj, k pospeševanju podjetništva, h generiranju novih delovnih mest, k zniževanju dnevne delovne migracije prebivalcev, k izboljšanju zaposlitvenih možnosti za visoko kvalificiran kader, k izboljšanju kakovosti življenja in k uresničevanju razvojnih vizij Mestne občine Murska Sobota.

Mestna občina Murska Sobota bo ob dokončanju projekta izgradila komunalno in cestno infrastrukturo na območju SOIC, ki se bo razprostirala na 7,79 ha površin, od tega 4,65 ha na območju II. faze in 3,14 hektarjev na območju III. faze, kjer nekatera podjetja že čakajo z gradnjo svojih poslovnih prostorov.