V Murski Soboti mlade iz Pomurja seznanili z vojaško dolžnostjo

Včeraj so se na grajski ploščadi v Murski Soboti zbrali vojaški obvezniki iz Pomurja. Seznanitve z dolžnostmi in pravicami vojaških obveznikov, ki je potekala v organizaciji Uprave za obrambo Maribor, skladno z Zakonom o vojaški dolžnosti, se je letos udeležilo približno 400 mladih iz Pomurja, rojenih leta 1999. Zbrane je pozdravila tudi obrambna ministrica Andreja Katič.

Kot je povedala ministrica, polnoletnost prinaša določene državljanske dolžnosti in pravice, med katerimi so tudi dolžnosti in pravice v zvezi z vojaško dolžnostjo. Zakon o vojaški dolžnosti v miru določa, da se vodi vojaška evidenca vojaških obveznikov, ki so v primeru vojaške ogroženosti naše države vpoklicani, da bi se usposobili za obrambo domovine. Ministrica je mlade ob tej priložnosti povabila k sodelovanju s Slovensko vojsko kot prostovoljne ali kot poklicne pripadnike. Slovensko vojsko si namreč želimo okrepiti z novimi pripadnicami in pripadniki, domoljubnimi in zavzetimi za delo. V Slovenski vojski je že danes veliko pripadnic in pripadnikov, ki izhajajo iz Pomurja. “In dejstvo je, da so vojakinje in vojaki iz tega dela Slovenije med najboljšimi,” je poudarila ministrica.

Kot je pojasnila, se bo prostovoljno služenje letos znova izvajalo v več vojašnicah, po skoraj štirih letih tudi v Vojašnici Murska Sobota, z začetkom 26. junija. Osnovni namen prostovoljnega služenja vojaškega roka je zagotovitev izvrševanja pravice vseh državljanov, da se usposobijo za obrambo domovine. Gre za preizkušanje vojaškega življenja, pa tudi posameznikovih psihičnih in fizičnih sposobnosti. Gre za enkratno izkušnjo, pridobljeno znanje pa koristi tudi v vsakdanjem življenju. Kandidati, ki se odločijo za prostovoljno služenje vojaškega roka, spoznajo delo poklicnega vojaka in se lažje odločijo za zaposlitev v Slovenski vojski ali vključitev v pogodbeno rezervo Slovenske vojske, je dejala ministrica.

Prav tako je Vlada Republike Slovenije pred kratkim znatno povišala višino prejemka, ki ga posamezniki prejmejo po končanem prostovoljnem služenju vojaškega roka. Določbe, ki bodo še celoviteje izboljšale položaj vojakinj in vojakov, so zajete tudi v novem Zakonu o obrambi, za katerega upamo, da bo še v prvi polovici tega leta sprejet v Državnem zboru, je nagovor sklenila ministrica Andreja Katič in pohvalila mlade, da tradicijo prihoda na nabor ohranjajo tudi z okrašenimi vozovi, na katerih se pripeljejo na prireditveni prostor.

V pozdravnem nagovoru je župan Mestne občine Murska Sobota dr. Aleksander Jevšek izrazil veselje ob dejstvu, da vojašnica v Murski Soboti dobiva nove vsebine in bo v njej od junija znova mogoče prostovoljno služiti vojaški rok. Pohvalil je tudi mlade, ki so se v takšnem številu udeležili letošnje seznanitve z vojaško dolžnostjo.

FOTO: MO Murska Sobota, Ministrstvo za obrambo