V Murski Soboti je potekala zaključna konferenca projekta “Opolnomočenje in ozaveščanje za zdravje Romov”

Minuli ponedeljek sta se direktor Urada Vlade RS za narodnosti, mag. Stanko Baluh, in predstavnica urada, udeležila zaključne konference projekta “Opolnomočenje in ozaveščanje za zdravje Romov,” ki jo je izvedla Zveza za razvoj romskega turizma, športa in kulture RS »Nova pot – Nevo drom« in je potekala v Murski Soboti.
Zveza “Nova pot – Nevo drom” je pridobila sredstva na razpisu Programa Active Citizens Fund v Sloveniji in si je skozi projekt, ki je potekal od 1. septembra 2020 ter se zaključuje 30. aprila 2022, prizadevala opolnomočiti in ozavestiti pripadnike romske skupnosti, še posebej ženske, za zmanjšanje razlik v zdravju med njimi in večinskim prebivalstvom. Z izvedbo projektnih aktivnosti so si izvajalci želeli okrepiti tudi sodelovanje med nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo s problematiko Romov, in javnimi ter drugimi institucijami s tega področja za oblikovanje medsektorskih in celostnih rešitev za zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Udeležence dogodka je uvodoma nagovoril mag. Stanko Baluh, ki je pozdravil prizadevanja izvajalcev za izboljšanje stanja ne področju zdravja Romov, še posebej žensk. Poudaril je, da je Vlada Republike Slovenije v decembru 2021 sprejela Nacionalni program ukrepov za Rome za obdobje 2021–2030, v katerega so vključeni tudi ukrepi, ki naslavljajo področje zdravja in zdravstvenega varstva ter podal glavne poudarke s tega področja, ki so v pristojnosti Ministrstva za zdravje. Posebej je poudaril pomembnost vloge ženske v družini in v skupnosti ter pozdravil usposabljanja promotork in promotorjev zdravja v romski skupnosti, ki so jih izvedli v projektu. Za doseganje uspeha na tem področju sta ključni tako ozaveščenost vsakega posameznika o pomenu zdravja in o tem, kaj lahko vsak sam za to naredi, kot tudi nujnost povezovanja institucij in organizacij, ki delujejo v lokalnem okolju.

Življenjska doba Romov krajša

S slabšim zdravstvenim stanjem se pogosto srečujemo pri ranljivih ciljnih skupinah in ena izmed njih je tudi romska populacija. Dejavnikov, ki vplivajo na slabše zdravje romske populacije je več: brezposelnost, slabše bivalne razmere, slabe prehranske navade, revščina, družinsko nasilje, odvisnost od alkohola in tobaka. Raziskave kažejo, da je življenjski slog Romov izrazito nezdrav in da je življenjska doba Romov bistveno krajša od preostalega prebivalstva. Pri tem se srečujemo tudi s pomanjkanjem znanja in veščin na področju zdravstvene pismenosti in pomanjkanjem splošne ozaveščenosti o pomembnosti skrbi za lastno zdravje.

“S projektom smo želeli okrepiti sodelovanje med nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo s problematiko Romov in javnimi ter drugimi institucijami s tega področja za oblikovanje medsektorskih in celostnih rešitev za zmanjševanje neenakosti v zdravju ter okrepiti nevladne organizacije z izgradnjo njihovih zmogljivosti za trajno opolnomočenost vseh pripadnikov romske populacije za skrb za zdravje in opozarjanje na sistemske napake ter predlaganje sistemskih izboljšav,” so zapisali pri zvezi “Nova pot – Nevo drom.”