V Murski Soboti je potekala konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih

Varnost je cenjena dobrina. Zavedajoč se pomembnosti zagotavljanja varnosti v lokalnih skupnostih je Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru skupaj z Mestno občino Murska Sobota in Policijsko uprava Murska Sobota minuli torek, v Murski Soboti organizirala II. nacionalno konferenco o varnosti v lokalnih skupnostih.

“V policiji delo v skupnosti vsekakor postavljamo na prvo mesto kot prioriteto, saj je sodelovanje z državljani ključno za uspešnost našega dela,” je poudaril Marjan Fank, generalni direktor policije. Pobuda za konferenco je nastala v okviru raziskovalnega dela programske skupine Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru in njenega preteklega sodelovanja na področju zagotavljanja varnosti v urbanih okoljih.

Namen konference je bil premostiti prepad med teorijo in prakso ter identificirati in začeti reševati probleme doseganja učinkovite varnosti v lokalnih skupnostih. Namenjena je bila vsem pristojnim službam in posameznikom, ki se na kakršen koli način srečujejo z varnostnimi izzivi in si želijo implementirati teoretična spoznanja v prakso.

Konference so se poleg predstavnikov policije in drugih institucij udeležili tudi predstavniki hrvaške in madžarske policije, ki so predstavili svoje delo in izkušnje na tem področju.

Kot je povedal župan Mestne občine Murska Sobota dr. Aleksander Jevšek, si je varnost v lokalni skupnosti nekoliko drugače predstavljal pred leti, kot policist in kriminalist. Sedaj pa kot župan varnost še bolj ceni in razume v širšem smislu.

“Slovenija je poznana v svetu kot ena najbolj varnih držav, na kar smo lahko še kako ponosni v današnjem času, ko doživljamo toliko sprememb v družbi,” je dejal Igor Tičar, rektor Univerze v Mariboru.

Dekan Fakultete za varnostne vede Andrej Sotlar pa je dejal, da je pri varnosti v lokalni skupnosti zelo pomembno povezovanje teorije s prakso.