V Murski Soboti izdali zbornik “Oris športne dejavnosti v Murski Soboti 100 let”

Zbornik “Oris športne dejavnosti v Murski Soboti 100 let” je prispevek k spoznavanju preteklosti športa, ki bo poučen za vse nove generacije. Je izčrpen zapis Športne zveze Murska Sobota o preteklem delu in o razvoju športa v Murski Soboti v zadnjih sto letih.
V zborniku so združeni in navedeni tudi vsi dosežki na področju športa v Murski Soboti v preteklem stoletju. Takega zapisa Murska Sobota še nima. Uspeli smo zbrati podatke iz vseh razpoložljivih virov; zabeležk, napisanih knjižic, brošur, biltenov, arhiva Športne zveze Murska Sobota in iz lokalnega časopisja. K sodelovanju so povabili tudi vsa športna društva in klube, ki so dobila priložnost, da predstavijo zgodovino svojega delovanja ter najbolj odmevne dosežke, vključno z imeni in priimki vseh, ki so k tem dosežkom pripomogli.

“Murska Sobota z vključenimi primestnimi naselji se lahko pohvali s številnimi aktivnostmi, dogajanji in izvajanju športne dejavnosti. Tako bogato ponudbo različnih zvrsti športov vsekakor ne bi mogli ohraniti skozi vsa ta leta brez posluha ter podpore predstavnikov lokalne skupnosti. V zborniku so zajete vse pojavne oblike organizirane športne dejavnosti s ključnimi nosilci oz. izvajalci, znanimi športnimi delavci, športnicami in športniki v klubih in društvih. Prikazani so podatki o pridobljenih športnih objektih, rezultati in uvrstitve naših športnikov, športnic in ekip. Izpostavljeni so osrednji športni delavci in športniki, ki so v tem obdobju bistveno pripomogli k razvoju organizirane športne dejavnosti v Murski Soboti.

Zbornik je potrditev, da ima naše mesto zelo bogato zgodovino izjemnih dosežkov na področju športa. Lahko se pohvalimo z uvrstitvami v sam vrh ne samo na državnih, temveč tudi na evropskih in svetovnih tekmovanjih. Vsi, ki so zaslužni za tako izjemne dosežke, so sedaj dobili svoje mesto v zborniku. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem posameznikom in športnim društvom, ki so prispevala svoj delež v nastajanju zbornika. Predvsem pa se zahvaljujemo predstavnikom Mestne občine murska Sobota, ki so skozi vsa leta pomagali razvoju športne dejavnosti in ohranjanju pestre izbire različnih športnih panog v našem okolju,” so sporočili.

Kot so še dejali, verjamejo, da bodo po vzoru zbornika, ki so ga pripravljali več kot dve leti, v bodočnosti zgodovino športa na podoben način kronološko predstavile tudi druge občine. “Predvsem pa upamo, da bodo po vzoru nastalega zbornika razvoj športa in dosežke v naslednjih desetletjih na enak način povzeli predstavniki bodoče generacije,” so zaključili.