V Makedonijo tudi policist iz Postaje mejne policije Petišovci

Slovenska policija je v Severno Makedonijo napotila že 37. skupino policistov. Med 3. julijem in 2. avgustom 2019 bodo štirje slovenski policisti pomagali makedonskim kolegom pri nadziranju državne meje.
Na makedonskem ozemlju bodo tovrstne naloge opravljali policisti Robi Feher iz Postaje mejne policije Petišovci (Policijska uprava Murska Sobota), Gorazd Duh iz Policijske postaje Rače (Policijska uprava Maribor), Mateja Kanzler iz Policijske postaje Rogaška Slatina (Policijska uprava Celje) in Aljoša Debevec iz Policijske postaje Ljubljana Bežigrad (Policijska uprava Ljubljana) oz. Uroš Piskar iz Policijske postaje Ljubljana Moste (Policijska uprava Ljubljana).

Pred odhodom v Makedonijo jih je sprejel namestnik generalne direktorice policije Tomaž Pečjak, ki je policistom zaželel uspešno, predvsem pa varno delo. Delovnemu srečanju sta prisostvovala še Roman Čoh iz Sektorja za mednarodne policijske operacije v Službi generalnega direktorja policije in Darjo Cizel iz Sektorja mejne policije v Upravi uniformirane policije.

Predhodna skupina se je že vrnila domov, zato je o tamkajšnjih razmerah in preteklem delu poročal vodja te skupine Janez Centrih iz Policijske postaje Mozirje (Policijska uprava Celje), ki je predstavil zadnje izkušnje in aktualno problematiko na področju ilegalnih migracij na tem območju.

Slovenski policisti bodo policijske naloge opravljali na območju Postaje mejne policije Star Dorjan. Delo bodo opravljali v delovni policijski uniformi, uporabljali bodo tudi službena vozila ter opremo.

Naloge, pravice in obveznosti slovenskih policistov so podrobneje opredeljene v protokolu (s spremembami) med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo, in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Makedonije, Uradom za javno varnost, o skupnih patruljah na ozemlju Republike Makedonije v okviru skupnega ukrepanja.