V Ljutomeru že izkoristili sredstva EKO sklada

Kot smo že poročali, bo EKO sklad finančno podprl 69 občin pri postavitvi polnilnih postaj za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000, med katerimi je tudi občina Lendava. V Ljutomeru som v minulih dneh odprli prvo polnilnico, financirano iz omenjenega razpisa.

“Naša občina si je na razpisu EKO sklada pridobila 2.990 evrov za izgradnjo polnilnice za električna vozila. Ta sredstva so bila namenjena sami dobavi in postavitvi polnilnice, ki jo hkrati lahko uporabljata dve vozili in stoji na parkirišču, neposredno ob avtobusni postaji v Ljutomeru (nekdanja tržnica),” je povedala Olga Karba, županja Občine Ljutomer.

Občino Ljutomer so pri postavitvi polnilnice bremenili stroški za ureditev odjemnega mesta in označitev parkirnih mest v skupni višini 4.749,83 evra. Mesto Ljutomer se tako pridružuje nekaterim drugim mestom po Sloveniji, ki so si v preteklosti že uredila polnilnice za električna vozila, “postavitev polnilnice pa še en korak več pri uresničevanju naših prizadevanj v smeri izboljšanja kakovosti bivanja v naši občini,” zaključuje Karba.

Spomnimo

Eko sklad je v sredini letošnjega marca sporočil, da bodo med izbrane občine razdelili pol milijona evrov iz sklada za podnebne spremembe. S tem denarjem bodo občine zgradile polnilnice za električna vozila, vsaj eno polnilnico pa bo prejela tudi občina Lendava. V Pomurju so sicer nepovratne finančne spodbude za nakup polnilnih postaj za električna vozila poleg občine Lendava, prejele občine: CankovaHodošKuzma, LjutomerMurska Sobota in Šalovci.

Občine bodo na vseh za polnilnice predvidenih lokacijah primorane zagotoviti tudi po dve parkirni mesti za polnjenje vozil na polnilnico ter ustrezne talne označbe in prometne znake. Vse polnilnice bodo predvidoma postavljene do konca tega leta, na AC polnilnicah (polnilnice z izmenično napetostjo) pa bo možno polniti tudi električna kolesa.