V Ljutomeru organizirali okroglo mizo o nasilju nad otroki

Policijska postaja Ljutomer je v sodelovanju z Upravo kriminalistične policije Generalne policijske uprave, ljutomerskim centrom za socialno delo in Društvom za nenasilno komunikacijo na Osnovni šoli Ivana Cankarja v Ljutomeru organizirala okroglo mizo z naslovom Otrok je naš zaklad in prihodnost – pomagaj mu.

Okrogle mize se je udeležilo okrog 60 učiteljev iz OŠ Ljutomer, njenih podružnic in tamkajšnjih vrtcev. Predavanje je vodil vodja policijskega okoliša Boris Kumer. Namen okrogle mize je bil učiteljem predstaviti načine, kako pristopiti k otrokom, ki so bili deležni nasilja, kako prepoznati zunanje znake pri teh otrocih in kako jim pomagati, koga in kdaj o tem obveščati.

Klavdija Aničić iz Društva za nenasilno komunikacijo je učiteljem svetovala, kako naj se obnašajo v primerih, če so učenci nasilni do učiteljev, kako naj jih pomirijo in na kakšen način naj v prihodnje sodelujejo z njimi, da ne bi prihajalo do nadaljnjih konfliktov.

Anton Toni Klančnik, vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto na UKP GPU, je pojasnil postopke policije z otroki in storilci kaznivih dejanj nasilja, prav tako pa je udeležencem svetoval, kako naj se konfliktom z otroki in njihovimi starši izognejo, predvsem s tenkočutnim in strokovnim pristopom.

Ob koncu okrogle mize so strokovnjaki odgovarjali tudi na vprašanja učiteljev, ki so jih še posebej zanimale rešitve različnih oblik konfliktnih situacij z učenci in njihovimi starši, s katerimi se srečujejo v svojem delovnem okolju.