V Ljutomeru bodo dobili nove prostore za mlade

Mladi v Ljutomeru bodo danes dobili nove prostore in sicer za potrebe delovanja Mladinsko kulturnega centra (MKC) Ljutomer, ki se nahajajo na Prešernovi 8 v središču mesta Ljutomer. Prostori so namenjeni mladinski ustvarjalnosti in urbanim kulturnim dogodkom v samem jedru mesta.
Občina Ljutomer bo danes odprla vrata večnamenskih prostorov, namenjenih mladinski ustvarjalnosti in urbanim kulturnim dogodkom v samem jedru mesta. Projekt je sofinancirala Občina Ljutomer, s pomočjo evropskih in državnih sredstev. Projekt ureditve je bil iz Evropskega sklada za regionalni razvoj sofinanciran z nepovratnimi sredstvi v višini 38.403 evre. Predračunska vrednost projekta je znašala 72.474,12 evra. Partner in sofinancer v projektu je Kulturno turistično društvo Festival Ljutomer.

“To je prvi tovrsten prostor namenjen izključno mladinskemu in kulturnemu ustvarjanju v mestu Ljutomer. Kot si ga prestolnica Prlekije tudi zasluži. Prostor je opremljen z vso potrebno infrastrukturo, ki jo zahteva organizacija manjših kulturnih dogodkov, kot so koncerti, filmske projekcije, literarni večeri, razstave, ustvarjalne delavnice in podobno. Prostori so dostopni tudi invalidom,” so sporočili iz Občine Ljutomer.

Namen MKC Ljutomer je zagotoviti večje število mladinskih in kulturnih prireditev ter dolgoročno nadgraditi kulturni utrip in kakovost vsakdanjega življenja v občini Ljutomer. S sistematičnim organiziranjem, spodbujanjem in koordiniranjem kulturnih dogodkov, bodo temeljni cilji MKC Ljutomer naslednji: postati osrednje mladinsko družbeno vozlišče, svetovanje in izobraževanje na področju mladine in kulture ter navsezadnje boljša prepoznavnost občine Ljutomer.

Za potrebe projekta je bila nabavljena in vgrajena potrebna oprema za izvajanje kulturnih in drugih dogodkov ter programov socialne vključenosti. Prostori bodo namenjeni kulturnim dogodkom in programom socialne vključenosti za mlade in mlade brezposelne osebe iz občine Ljutomer ter celotnega območja Las Prlekija. Prenova je potekala v vseh fazah, v časovnem intervalu 15 mesecev, v letih 2021 in 2022.