V letu 2020 110 tisočakov za investicije v vzgojno-izobraževalne zavode

Občina Lendava je v minulem letu za vzdrževanje stavb vzgojno-izobraževalnih zavodov na svojem območju porabila 110.000 evrov sredstev.
Iz varnostnih razlogov, predvsem pa zaradi dotrajanosti so bila izpeljana določena investicijska vzdrževalna dela na objektih vseh treh osnovnih šol in vrtca ter njihovih okolicah. Nabavljena je bila nova oprema, ki bo prispevala k prijaznejšemu okolju otrok: v matični enoti Dvojezične osnovne šole I Lendava so urejeni novi električni razdelilniki, v 7 učilnicah so zamenjani radiatorjih, v 16 učilnicah prve triade so nameščeni grelniki za vodo, nabavljeno je novo zunanje igralo; v Dvojezični osnovni šoli II Lendava so zamenjana notranja vrata s podboji, zamenjane so talne obloge v učilnicah, ki še niso bile obnovljene, zamenjani so radiatorji, posodobljeno je nekaj računalniške opreme.

V Dvojezični osnovni šoli Genterovci je bil opravljen nakup šolskega kombija, urejeno je dvorišče šole, sanirano asfaltno igrišče in obnovljena garaža šolskega kombija; v Vrtcu Lendava je obnovljen del računalniške opreme, iz lastnih virov je zagotovljena klimatizacija vseh igralnic v DE I Lendava; v Glasbeni šoli Lendava pa je bilo po vzoru obstoječih zamenjanih 8 oken. Okvirna skupna vrednost investicijskih vzdrževalnih del in nabav znaša nekaj več kot 110.000,00 EUR.