V Lendavi se nam obeta gradnja novega stanovanjskega bloka, v fazi dogovorov pa je gradnja še enega

Vse do leta 2023 ima Stanovanjski sklad republike Slovenije namen skupno zagotoviti kar 2.194 novih javnih najemnih stanovanj po celotni državi, od tega jih želi v letu 2021 zgraditi vsaj 1.000. Občina Lendava je bila uspešna na razpisu omenjenega sklada, zemljišče za gradnjo novega stanovanjskega bloka pa je v Župančičevi ulici, za novim vrtcem.
Stanovanjski sklad RS (SSRS) je investitor lastnih gradenj najemnih stanovanj, sofinancira gradnje v sodelovanju z občinami in drugimi prosilci oz. ponudniki, obenem pa je tudi kupec na podlagi Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj na območju celotne Slovenije. Skrbi za uravnoteženo ponudbo primernih najemnih stanovanj za vse skupine prebivalstva, s poudarkom na mladih in mladih družinah, starejši populaciji in ranljivih skupinah prebivalstva.

Po javnem pozivu za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo je SSRS v letošnjem letu pridobil 91 stanovanjskih enot s pripadajočimi parkirnimi mesti v Slovenj Gradcu, Radencih, Mozirju, Gornji Radgoni, Mežici, Sveti Ani in Brežicah. Prav tako je letos SSRS preko poziva pridobil zemljišče v Kopru na lokaciji Nad Dolinsko, kjer bo naprej razvijal svoje lastne projekte.

V prihodnjem letu je na podlagi sklenjenih prodajnih pogodb predviden zaključek gradnje in prevzem 241 stanovanj (od tega 27 oskrbovanih stanovanj) in pripadajočih parkirnih mest v Kočevju, Slovenski Bistrici, Slovenj Gradcu, Črnomlju, Murski Soboti in Podčetrtku. Prav tako je v 2021 predviden prevzem dveh zemljišč v Izoli in Lendavi, kjer bo SSRS razvijal lastne projekte.

Župan Magyar: “Večstanovanjske stavbe se naj gradijo tudi na obrobju države!”

Kot nam je v telefonskem pogovoru dejal župan Občine Lendava, Janez Magyar, je gradnja novega stanovanjskega bloka predvidena v Župančičevi ulici, natančneje, na zemljišču za novim vrtcem. “Iz Občine Lendava smo SSRS-ju v sklopu naše iniciative poslali dopis, v katerem smo izpostavili, da načrti naj ne ostanejo zgolj na papirju ali v predalih, temveč naj se skladno z regionalnim razvojem države ti tudi dejansko uresničijo. Poudarili smo, da naj SSRS omogoči gradnje večstanovanjskih stavb tudi na obrobju države. Hvala bogu so nas pri omenjenem skladu upoštevali. Med drugim bi rad povedal, sva sva se z direktorjem SSRS-ja tudi osebno srečala, kjer sem gradnjo večstanovanjskega objekta opravičil predvsem s ceno zemljišča, ki je pri nas neprimerno nižja kot v preostalih delih Slovenije, omenil pa sem tudi, da se mi ne zdi primerno, da večstanovanjske objekte dobivajo le večja mesta. Nenazadnje se SSRS financira tudi iz našega denarja. Zagotovilo imam, da bo sklad to zemljišče kupil, vsi postopki pa se bodo pričeli že meseca januarja prihodnje leto, razumeti pa je potrebno, da bodo odvisni tudi od epidemiološkega stanja v državi.”

Zaenkrat več podrobnosti ni znanih, bo pa potrditev nakupa zemljišča v januarju, je še dejal Magyar. “Projekti se bodo pričeli po tem, ko bo stanovanjski sklad kupil zemljišče. Verjamem, da bomo takrat vedeli že kaj več.”

Večstanovanjska stavba pa bi lahko nastala tudi v Rudarski ulici. Občina Lendava je podjetju Pomgrad predlagala zemljišče nekdanje uprave Nafte Lendava, ki sameva, propada ter kazi izgled tistega dela mesta. “Glede gradnje pozdravljam tudi zasebno iniciativo, vendar če je za nakup zemljišča pri državnem stanovanjskem skladu že praktično vse nared, tukaj pogovori oz. dogovori še niso tako daleč. Odločitve sicer še niso sprejeli, bomo pa njihovim željam vsekakor sledili z občinskim prostorskim načrtom. Kakšno stavbo bodo želeli zgraditi, temu primerno bomo tudi reagirali. Ta načrt ni kratkoročen, več podrobnosti žal nimam, vsekakor pa jim bomo gradnjo omogočili, v kolikor do slednje tudi pride,” je še dejal župan Magyar.

Hiše v brezplačni najem mladim družinam?

Občani, ki jesen svojega življenja preživijo v domovih za starejše in sami ali svojci plačila za oskrbo ne zmorejo, dom (do)plača občina, s čimer Občina v postopku dedovanja uveljavlja svoj delež plačila z nepremičnino. Občina Lendava je na tak način v svojo last prejela kar nekaj objektov ki propadajo, s katerimi pa že ima načrte, za potrebe projekta pa je sklenila sodelovanje z eno izmed domačih arhitektk. “Načrt je takšen, da te objekte porušimo in s pomočjo donatorjev oz. promotorjev zgradimo nove objekte in jih damo v brezplačni najem mladim družinam. Donatorje in promotorje že imamo, projekt Občine Lendava se je že pričel izvajati, o podrobnostih pa bomo spregovorili nekoliko kasneje, ko bomo že imeli oprijemljive informacije in tudi kaj za pokazati,” nam je še dejal župan Magyar.