V Lendavi nadaljujejo učinkovite okoljske projekte in izboljšave

“Iz Lendave bomo v prihodnjih letih oskrbovali svetovne trge z več ključnimi inovativnimi zdravili Novartisove Farmacevtike. Strateški razvoj Lekove enote Trdni izdelki Lendava bo namreč zaznamovala odločitev vodstva Novartisovih Tehničnih dejavnosti, da bo po uspešnem prenosu pakiranja prvega inovativnega zdravila Novartisove Farmacevtike v Slovenijo nadaljeval podobne prenose,” je dejal dr. Simon Rečnik, direktor Trdnih izdelkov Lendava, ob pravkar objavljenem Poročilu o trajnostnem razvoju družbe Lek d. d. za leto 2017.
Stalnim izboljšavam in inovacijam, ki tudi vplivajo na kazalnike trajnostnega poslovanja, namenjajo poseben poudarek. Inovativnost je namreč ključni del Novartisove kulture, h kateri sodi množično inoviranje, ki je tudi v Leku postalo neprekinjeni proces.

Prav v Sloveniji so že leta 2012 pilotno uvedli aplikacijo Th!nk Novartis za spodbujanje zaposlenih k inovativnosti, ki je od lani na voljo zaposlenim v celotnem Novartisu. V petih letih so zaposleni v Sloveniji oddali več kot 5500 predlogov za inovacije, ki so jih nato pregledali strokovnjaki. Izboljšave so samo Leku prinesle že 34 milijonov evrov prihrankov. Številne so nastale tudi v Lendavi in so povezane z učinkovitim upravljanjem vplivov na okolje.

Tako so sodelavci enote Proizvodne znanosti in tehnologije (MS & T) v Trdnih izdelkih Lendava z izboljšavo ovojnine pri izdelku, namenjenem trgu Velike Britanije, povečali učinkovitost porabe materialov. Prihranjeno folijo bi lahko razvili od Goričkega do Pirana in nazaj. Sočasno so za skoraj 40 odstotkov izboljšali zasedenost palet in na letni ravni prihranili pot 54 tovornim vozilom.

V Leku so za okoljske projekte v letu 2017 namenili 5 milijonov evrov. »V Antiinfektivih Lendava smo optimizirali delovanje zaprtih krogov rabe vode in s tem zmanjšali porabo sveže vode za hlajenje za 11 odstotkov. Posodobili smo postopek regeneracije topil in dokončali naložbo v sodobno okoljsko tehnologijo – napravo za regeneracijsko termično oksidacijo (RTO) izpuhov iz proizvodnje,« je povedala Gizela Štampar, direktorica Antiinfektivov Lendava.

Z več izboljšavami in ukrepi so na lendavski lokaciji za dobre 3 odstotke zmanjšali količino proizvedenih odpadkov, med katerimi sicer večina predstavlja biorazgradljivi odpadni micelij iz fermentacijske proizvodnje. Povečana produktivnost se odraža v večji porabi celotne energije za približno 7 odstotkov.

Poročilo o trajnostnem razvoju družbe Lek d. d. je že sedmo zapored in je eno redkih javno objavljenih tovrstnih poročil v Sloveniji. Pripravljeno je po standardih trajnostnega poročanja GRI (Global Reporting Initiative) ter v skladu z Novartisovo politiko odgovornega poslovanja, priporočili EMAS in Programom odgovornega ravnanja za kemijsko industrijo (POR), čeprav v družbi Lek kot del mednarodne korporacije z novo slovensko zakonodajo niso obvezani k njegovi objavi.

Množično inoviranje je razvito tudi na Novartisovi lendavski lokaciji, kjer delujeta enoti Antiinfektivi Lendava in Trdni izdelki Lendava.
Z okoljskimi naložbami in različnimi izboljšavami sta enoti skupaj zmanjšali rabo hladilnih voda za 11 odstotkov, za dobre 3 odstotke količino proizvedenih odpadkov, za 1 odstotek pa porabo surovin.
Z izboljšavo ovojnine enega od izdelkov so v Trdnih izdelkih prihranili folijo, ki bi jo lahko razvili od Goričkega do Pirana in nazaj.
V Antiinfektivih Lendava so z optimizacijo zaprtih krogov rabe hladilne vode zmanjšali porabo sveže vode za 11 odstotkov in povečali učinkovitost hlajenja.