V last Občine Dobrovnik bo prešla nekdanja stražnica v Žitkovcih

Vlada je z Občino Dobrovnik sklenila pogodbo o brezplačnem prenosu državnega premoženja. Predmet brezplačnega prenosa državnega premoženja na občino je nepremičnina, ki je v upravljanju Ministrstva za obrambo in v lasti Republike Slovenije in ki v naravi predstavlja objekt nekdanje stražnice v Žitkovcih.




Zadevne nepremičnine se z namenom uporabe v razvojne namene na občino prenašajo zaradi izvedbe načrtovanega projekta “Ureditev nekdanje stražnice Žitkovci.” Občina bo zadevne nepremičnine uporabljala za turistične, kulturne in medgeneracijske namene. Skladno z načrtovanim projektom bo občina izvedla čiščenje okolice in notranjost objekta, posek drevja in podrasti, odvoz zelenega odpada cca. 150 m3 in kosovnih odpadkov cca. 20 m3 na deponijo, izkop in položitev novega elektro in vodovodnega omrežja v dolžini cca. 500 m, izgradnjo male čistilne naprave, popravilo strehe in žlebov, elektro ter vodovodne inštalacije, oplesk notranjih prostorov, utrdila bo dostopne poti, hortikulturno uredila okolico in postavila informativne table ter ustrezne signalizacije. Vlada je za podpis pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja na strani Republike Slovenije pooblastila Zdravka Počivalška, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo.

V Dobrovniku so se odločitve vlade razveselili, čeprav so nanjo čakali skoraj 30 let. “Že od leta 1991 smo prosili za te objekte – takrat še KS Dobrovnik in od leta 1999- 2000 občina Dobrovnik, ter jih končno dobili leta 2019 vendar v zelo slabem – propadajočem stanju. Seveda smo zadovoljni, vendar bo šele po ogledu in ocenitvi stanja možno govoriti kako bomo pristopili k sanaciji. Vstop na to območje je namreč bil prepovedano s strani dosedanjih podnajemnikov, pa čeprav je bila lastnik država,” nam je povedal dobrovniški župan Marjan Kardinar, a z grenkobo, kljub hvaležnosti Vladi RS, ugotavlja, da se je vse skupaj preveč vleklo, kajti stražnico so jim obljubljali že takoj po koncu vojne za Slovenijo, torej leta 1991.