V kratkem se bo začela obnova vozišča državne ceste Črenšovci – Dolnji Lakoš

Ministrstvo za infrastrukturo, natančneje, Direkcija RS za infrastrukturo, je po uspešno izpeljanem javnem naročilu s podjetjem Asfalti Ptuj d.o.o. iz Ptuja podpisala 1,2 milijona evrov vredno pogodbo o sanaciji vozišča državne ceste Črenšovci – Dolnji Lakoš. Dela se bodo pričela v kratkem. Podizvajalec je lendavsko podjetje Legartis.
Vozišče na obravnavanem odseku je mrežasto razpokano, obstoječe vezane asfaltne plasti so dotrajane, pojavljajo se številni posedki, skratka stanje vozišča je slabo. Na celotni trasi je potrebno prilagoditi in urediti tudi cestne priključke in križišča z  lokalnimi cestami. Odvodnjavanje je na večjem delu odseka urejeno z odvajanjem vode razpršeno preko bankine. Obstoječe jeklene varnostne ograje so še v dobrem stanju, posamezne poškodovane elemente je potrebno zamenjati.

Predvideno je rezkanje obstoječe vezane asfaltne plasti v debelini 10 centimetrov ter zamenjava nevezane tamponske plasti v debelini 30 centimetrov. “Zaradi obnove vozišča bo izvedena delna zapora državne ceste. V času zapore bo promet potekal izmenično enosmerno. Vse udeležence v prometu pozivamo k večji pozornosti na omenjenem odseku in k strpni ter previdni vožnji,” so sporočili iz Občine Lendava.

Sistem odvodnjavanja se ne bo spremenil, zamenja se signalizacija

Sistem odvodnjavanja se ne spreminja, očistile se bodo obstoječe naprave za odvodnjavanje in zamenjali dotrajani elementi. Zamenjali bodo tudi dotrajano vertikalno signalizacijo in obnovili talne označbe. “Sanacija voznih površin na omenjenem odseku bo imela za posledico bistveno izboljšanje voznih razmer na tem odseku državne ceste,” so zapisali. Rok za izvršitev vseh obveznosti izvajalca je 120 dni po uvedbi v delo.