V kolikor v zaprtem prostoru ni možno zagotoviti razdalje dveh metrov ali več, vnovična obvezna uporaba maske. Obvezno tudi razkuževanje rok

V Sloveniji smo včeraj že drugi dan zapored potrdili več kot 50 novih primerov okužbe. Vlada je zato na včerajšnji redni seji sprejela odlok, ki določa obvezno nošenje zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih, tudi v javnem potniškem prometu, če ni mogoča varnostna razdalja.
Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 pri gibanju in zadrževanju v zaprtem javnem prostoru, kar vključuje tudi javni potniški promet zaradi preprečitve ponovnih izbruhov nalezljive bolezni COVID-19 določa obvezno uporabo zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta) ob upoštevanju vseh navodil in higienskih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza je obvezna, če v prostoru ni mogoče zagotoviti medsebojne razdalje več kot dva metra. Predlog odloka določa tudi obvezno razkuževanje rok. Na podlagi odloka in posledične zaostritve ukrepa obveznega nošenja zaščitnih mask in razkuževanja rok, bodo pristojni inšpektorji opravljali nadzor nad spoštovanjem, prav tako pa bodo lahko v skladu z določbami Zakona o nalezljivih boleznih kršiteljem odloka izrekali tudi globe.

Na podlagi strokovne ocene Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 se v odloku predlagajo izjeme od obvezne uporabe zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza, in sicer pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi ali naglušnimi osebami, kjer se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo več kot 2 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado. Za tolmače za slovenski znakovni jezik v komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi ali naglušnimi osebami uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza ni obvezna.

Odlok posebej opredeljuje, da se za vzgojno-izobraževalne zavode ter organizirano športno dejavnost glede uporabe zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza uporabljajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so objavljena na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada Republike Slovenije se ugotavlja vsakih 14 dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost.

Ukrepi iz odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi ostajajo v veljavi

Vlada se je seznanila s strokovno oceno Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o strokovni utemeljenosti omejitev iz Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji. Vlada je odločila, da se trenutno veljavne omejitve uporabljajo še naprej.

Vlada strokovno utemeljenost ukrepov sicer ugotavlja vsakih sedem dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi uporabljajo še naprej, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost.