V Kobilju vzpostavili Športno-medgeneracijski center

Letošnje leto je za majhno občino Kobilje prelomno. V okviru vzpostavitve Športno-medgeneracijskega centra so pridobili nove prostore in objekte, kjer se bodo z veseljem družili vsi Kobiljčani in tudi obiskovalci Kobilja.
“Projekt Vzpostavitev Športno medgeneracijskega centra je dobil jasno podobo in se zaokrožuje v središče medgeneracijskega dogajanja, kar pomeni, da Kobiljčani razmišljamo in skrbimo za vse generacije občanov in obiskovalcev.

Rojstvo ideje projekta sega v leto 2015. Njegova realizacija je zaradi omejenosti finančnih sredstev bila planirana v več fazah. Igrišče za odbojko na mivki smo izgradili v začetku leta 2016. Nadaljevali smo z energetsko sanacijo strehe stavbe, v kateri se v mansardi nahaja 5 občinskih stanovanj.

Ob igrišču za odbojko na mivki in nogometnem igrišču smo letos postavili še brunarico za statično kegljanje, uredili večji notranji družabni prostor in prostor za strelišče z zračno puško. Ustrezno smo uredili tudi notranje prostore nogometnega kluba. Postavili smo reflektorje ob igrišču za odbojko na mivki.

Za najmlajše je poskrbljeno  z otroškimi igrali, kar sta z združenimi močmi omogočili Zavarovalnica Triglav in Občina Kobilje.

Del finančnega vira investicije je bil Javni poziv LAS Pri dobrih ljudeh 2020, za polovico vrednosti igral je poskrbela Zavarovalnica Triglav, za kar se direktorju Sandiju Štefanu Flisarju iskreno zahvaljujem, levji delež do okvirnega skupnega zneska celotne pridobitve v višini 150.000 €, pa je zagotovila Občina Kobilje.

Naši partnerji v projektu Vzpostavitev športno medgeneracijskega centra so Ljudska univerza Lendava, Športno društvo Kobilje, Društvo upokojencev Kobilje, Društvo mladih Kobilje in Pomurski razvojni zavod Beltinci. Skupaj smo izvedli različne delavnice in tako pritegnili k sodelovanju tudi širšo javnost. Delavnice so bile organizirane z namenom medgeneracijskega povezovanja na področju spodbujanja ročnih spretnosti, spodbujanja aktivnega načina življenja, spodbujanja oživitve tradicionalne kulinarike, ohranjanja rokodelskih spretnosti in spodbujanja podjetništva. Naša druženja so bila nepozabna.

Kakor vidite, pa še zdaleč nismo končali.

V nadaljevanju projekta imamo zadan cilj ureditve parkirnega prostora, prestavitve nogometnega igrišča za zagotovitev prireditvenega prostora in izgradnjo igrišča za ulično košarko.

V okviru projekta WIFI4EU, bomo Občino Kobilje povezali na 10 zunanjih brezplačnih točkah za uporabo  interneta, ŠMC bo seveda ena izmed brezplačnih dostopnih točk.

Zahvaljujem se vsem občanom in občankam za podporo pri tem zelo pomembnem projektu za Kobilje.  Zahvaljujem se vsem donatorjem in slehernemu, ki je na kakršen koli način pri tem pomagal.

Zelo velika zahvala pa velja mojim sodelavcem v občinski upravi, javnim delavcem preteklih let, brez katerih si preprosto ne morem zamisliti uspešne realizacije tega projekta.” je povedal župan Občine Kobilje Robert Ščap.

 

Izjava za javnost je nastala v okviru podukrepa 19.2 -podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.  Za vsebino izjave je odgovorna občina Kobilje. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.