V Kobilju pripravili delavnico na temo boljšega razumevanja številnih koristi naravnih/malih ukrepov za zadrževanje vode

V centru za izvajanje kulturne dejavnosti v Kobilju so izvedli delavnico na temo projekta Optain. Cilj raziskovalnega in inovacijskega projekta Optain, financiranega s strani EU, je boljše razumevanje številnih koristi naravnih/malih ukrepov za zadrževanje vode (NSWRM).
Naravni (mikro) ukrepi za zadrževanje vode (NSWRM) lahko pomagajo omiliti konflikte med porabo vode v kmetijstvu in drugimi potrebami, vključno s pitno vodo ali vzdrževanjem krogotoka. To je ključnega pomena, saj bodo tovrstne konflikte najverjetneje zaostrili številni negativni naravni dogodki, kot so suša in ekstremne padavine. Skrbno upravljanje porečij bo bistveno prispevalo k odpornejšemu kmetijstvu in družbi. Zadrževanje vode hkrati prispeva k doseganju različnih EU ciljem trajnostnega razvoja in okoljskim ciljem.

Območje Kobiljskega potoka

Porečje Kobiljskega potoka se nahaja delno v Sloveniji in deloma na Madžarskem. V zgornjem delu porečja teče potok po več ali manj naravni strugi, v spodnjem delu pa je ta regulirana. Zgodnje spomladanske poplave, ki povzročajo težave pri obdelavi zemljišč in pridelavi ozimnih poljščin, so botrovale k izgradnji drenažnih sistemov. Poleti so za območje značilne suše. Zaradi številnih drenažnih kanalov je gladina vode prenizka, da bi jo lahko uporabljali za rast rastlin. Prav tako se poleti kanali pogosto izsušijo in jih zato ni mogoče uporabiti za namakanje. Posledično so potrebni ukrepi za zadrževanje vode, ki bi prispevali k bolj učinkoviti rabi vode na nivoju posamezne kmetije in celotnega porečja.

Cilji

Cilj projekta Optain je ugotoviti učinkovite tehnike za zadrževanje in ponovno uporabo vode ter hranil v majhnih kmetijskih zajetjih v kontinentalni, panonski in borealni biogeografskih regijah EU, pri čemer se upoštevajo potencialne sinergije z obstoječimi drenažno-namakalnimi sistemi ob sodelovanju z lokalnimi akterji. Le-ti si izberejo zadrževanje vode na ravni ribogojnic in povodja ter optimizirajo prostorsko razporeditev in kombinacijo na podlagi trajnostnih okoljskih in gospodarskih kazalnikov. Z nadgradnjo obstoječega znanja in reševanjem zastavljenih ciljev bo Optain izboljšal stopnjo tehnološke pripravljenosti zadrževanje vode v korist ljudi in ekosistemov. Vso pridobljeno znanje bo prevedeno v učni del, kar bo omogočalo analizo kompromisov in sinergij med vrednostmi / cilji pri upravljanju in oblikovanju zadrževanja vode.