V Genterovcih bo rondo urejen v letu 2022 oz. 2023

V naselju Genterovci, na stičišču cest za Dobrovnik, Turnišče, Lendavo ter za sosednjo Madžarsko, bo rondo urejen šele leta 2022 oz. 2023. Težko pregledno križišče, kjer je v preteklosti bilo zabeleženih tudi nekaj prometnih nesreč, so pred leti v krožišče spremenili z montažnimi elementi.
Že leta 2013 je bila v Mestni hiši v Lendavi podpisana pogodba o preureditvi obstoječega štirikrakega križišča regionalne ceste z občinskima cestama v naselju Genterovci. Takrat se je običajno križišče v krožno križišče uredilo s pomočjo montažnih elementov, ki omogoča prevoznost za vse vrste motornih vozil, s tem, da vožnja preko sredinskega otoka ni možna. Za zagotovitev ustreznih voznih površin krožišča je bila potrebna dograditev na obstoječih priključnih krakih v skupni površini okrog 500 kvadratnih metrov, deloma pa je bil izkoriščen funkcionalni prostor pred opuščenim trgovskim lokalom.

Na pravi rondo bo potrebno še nekoliko počakati

Predvideno je, da občina investicijo le sofinancira, medtem ko je investitor država. Ocenjena vrednost celotnega projekta v državnem proračunu znaša 759.000 evrov, delež financiranja s strani občine pa še ni določen. V skladu s prioritetnim planom za 6-letni drsni program Ministrstva za infrastrukturo, za ukrep Ro.43 – Nacionalni program za obdobje 2019-2025, je Občina Lendava v proračunu za prihodnje leto za omenjeni projekt namenila 5.000 evrov in 10.000 evrov v letu 2021. Investicijske aktivnosti se bodo intenzivirale v letih 2022 in 2023.