V Dolini opravili konstitutivno sejo sveta KS

Minulo sredo so novoizvoljeni predstavniki KS Dolina pri Lendavi v tamkajšnjem vaškem domu, opravili konstitutivno sejo, na kateri so med drugim izvolili novo vodstvo tamkajšnje krajevne skupnosti.

Andrej Nemec, kot zadnji predsedujoči KS (krajevni skupnosti) Dolina, je najprej prisotnim predstavil dnevni red seje, katerega so prisotni tudi sprejeli. Prisotni so se ob tem seznanili še z izidom predčasnih volitev v KS Dolina pri Lendavi, ki so potekale 13. novembra. Po seznanitvi z dokumentacijo so sledile volitve. Po predlogu članov sveta je za predsednika KS Dolina pri Lendavi bil izvoljen dr. Mihael Kasaš, za podpredsednico pa Lenke Lázár. Oba člana sta bila s strani ostalih članov sveta soglasno podprta.

V nadaljevanju je bivši predsednik KS Dolina pri Lendavi predstavil poročila o delu prejšnjega sveta KS Dolina pri Lendavi, novemu vodstvu KS pa je med drugim predal tudi vso potrebno dokumentacijo ki sodi k vodenju KS.

Novo vodstvo je sprejelo tudi izhodišča za pripravo programa dela in finančni načrt za leto 2017, ki vsebuje vzdrževanje javne infrastrukture naselja, ohranitev in po možnosti razvijanje obstoječih prireditev (tesno sodelovanje z društvi v KS), sklic zbora krajanov februarja 2017 in predvsem ureditev lastništva oz. najem vaškega doma in s tem povezano problematiko prostorske stiske tamkajšnjih gasilcev.

Obravnavali so tudi vprašanje nadaljnje usode zgradbe nekdanje osnovne šole, sedaj knjižnice (možnost preureditve prostorov v društvene prostore ter pisarno KS). Za skrbnika tamkajšnjega vaškega doma in mrliške vežice je bil izbran Sebastjan SoósRenata Horvat Kocon pa je prevzela nalogo koordinatorja med KS Dolina pri Lendavi in v vasi delujočih društvih.

Nekaj podatkov še o volitvah …

V naselju Dolina pri Lendavi sta bila na dan predčasnih volitev 302 volilna upravičenca. Na volišče se jih je skupno odpravilo 133, kar je 44,04% krajanov. Na predčasnem glasovanju sta bila oddana dva glasova. neveljavni glasovnici sta bili dve.