V Črenšovcih so vse bližje novi tržnici z ureditvijo vaškega jedra

V Črenšovcih so pričeli s projektom s pomočjo katerega bodo dobili novo tržnico in uredili vaško jedro. Projekt bo sofinanciran s strani evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. V Črenšovcih se tako nadejajo pokrite tržnica z informacijsko točko, skladiščem in sanitarijami. Celotno območje z otroškim igriščem, za katerega je že predhodno pridobljeno gradbeno dovoljenje, pa bo predstavljalo vaško središče kot osrednji prostor tako v vasi Črenšovci kot v občini.
Objekt je projektiran na osnovi prostorsko ureditvenih pogojev za območje občine Črenšovci. Predvideni objekt – pokrita tržnica bo razgibane tlorisne oblike, razvitega gabarita dimenzije 26,08 x 16,30 m. Večinski del objekta tako predstavlja prostor pokrite tržnice, katerega dopolnjujejo programi v zaprtem delu objeta – informacijska točka, skladišče in sanitarije. Skupaj z otroškim igriščem, za katerega je že pridobljeno gradbeno dovoljenje, se bo v Občini Črenšovci definirala cona, ki je namenjen tako lokalnim, kot tudi zunanjim uporabnikom, s tem pa bo občina pridobila novi sodobno urejen javni prostor, prostor za druženje, trgovanje ali pa preprosto uživanje v naravi.

Otroško igrišče je že urejeno v velikosti približno 325 kvadratnih metrov, zasnovano pa je tako, da bodo ob njem starši lahko spremljali svoje otroke ob igri. Zaprti del tržnice in turistično-informacijski center bosta velika 60 kvadratnih metrov, pokriti del tržnice pa približno 275 kvadratnih metrov in bo namenjen prodaji domačih izdelkov ter organizaciji raznih prireditev in dogodkov.

Občina je za izvedbo projekta od države brezplačno prejela še sosednje zemljišče v velikosti 1.210 kvadratnih metrov, na katerem stoji kip prekmurske matere. Spomenik prekmurske žene in matere z otrokom namreč ponazarja množične migracije tamkajšnjih ljudi v svet, predvsem v Ameriko. Park bo urejen s potkami, ozelenili pa ga bodo z domačimi avtohtonimi drevesi.

Na novo urejeno vaško jedro bo izboljšalo kakovost bivanja v kraju, saj se bodo tu, torej v središču občine, lahko odvijale različne prireditve društev in organizacij, urejen pa bo tudi prostor za prodajo domačih izdelkov in pridelkov.