V Beltincih imajo od včeraj tri nove ulice

Na območju Občine Beltinci, natančneje v naselju Beltinci imajo od včeraj tudi uradno tri nove ulice. Včeraj je namreč v veljavo vstopil Odlok o vzpostavitvi Ulice Franceta Prešerna, Ulice Vilka Novaka in Ulice Štefana Smeja. Predlagatelj postopka za vzpostavitev uličnega sistema in imena ulic je bil župan Občine Beltinci na pobudo Sveta Krajevne skupnosti Občine Beltinci.
Občina Beltinci je obvestila splošno javnost, predvsem pa prebivalce dotičnih območij, da je z dnem 13.11.2021 vstopil v veljavo Odlok o vzpostavitvi Ulice Franceta Prešerna, Ulice Vilka Novaka in Ulice Štefana Smeja v naselju Beltinci, s katerim so bile torej tudi uradno vzpostavljene tri nove ulice v naselju Beltinci. Župan občine Beltinci Marko Virag mora sedaj v treh dneh obvesti Geodetsko upravo Republike Slovenije, kdaj in kje je bil objavljen ta odlok, ulice se z namestitvijo napisnih tabel pa se označijo najpozneje v petnajstih dneh po uveljavitvi tega odloka.

“V teh dneh so bili s strani Geodetske uprave Murska Sobota že odposlani Sklepi o spremembah hišnih številk in naslovov, in sicer vsem polnoletnim osebam, ki imajo na območjih, na katera se spremembe nanašajo, prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, kot tudi morebitnim pravnim osebam zasebnega in javnega prava, ki imajo na tem območju sedež,” so sporočili iz Občine Beltinci. Predlagatelj mora v roku 30 dni po objavi tega odloka Geodetski upravi Republike Slovenije predlagati izvedbo postopka za preštevilčenje stavb.

Stroške bo krila Občina Beltinci

Tako stroške preštevilčenja stavb kot tudi stroške osebnih dokumentov prebivalcev na teh območjih bo financirala Občina Beltinci. “Ker spremembe hišnih številk in naslovov terjajo spremembe osebnih dokumentov prebivalcev, ki imajo na predmetnih območjih že prijavljena prebivališča, še enkrat vse dotične posebej obveščamo, da stroške zamenjave osebnih dokumentov, v skladu z odlokom krije Občina Beltinci iz proračuna, pri čemer se stroški, ki dotičnim občanom nastanejo pri zamenjavi osebnih dokumentov, le tem s strani Občine Beltinci čimprej povrnejo, in sicer na podlagi vloge, ki se lahko odda osebno v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Beltinci,” so še sporočili.

Ulice:

  • Ulica Franceta Prešerna – je nastala z odcepitvijo od obstoječe Cankarjeve ulice
  • Ulica Vilka Novaka –je nastala z odcepitvijo od obstoječe Žitne ulice
  • Ulica Štefana Smeja – je nastala z odcepitvijo od obstoječe Kmečke ulice