V Beltincih bodo prešli na sistem zbiranja stekla od vrat do vrat

Občina Beltinci in podjetje Saubermacher – Komunala uvajajo novost pri zbiranju stekla. Ekološke otoke v naseljih stanovanjskih hiš bodo ukinili, po novem bodo steklo zbirali od vrat do vrat. To pomeni, da bodo občani, ki se bodo na takšen način zbiranja stekla prijavili, v uporabo dobili posodo za zbiranje stekla.
“V prizadevanjih za gospodarno ravnanje in dosledno ločeno zbiranje odpadkov smo v standard ravnanja z odpadki v letu 2022 vključili tudi storitev zbiranja stekla po sistemu od vrat do vrat. To pomeni, da se gospodinjstva lahko odločite za zbiranje odpadne steklene embalaže pri vas doma in sicer v 120-litrskih zabojnikih,” so sporočili občanom Občine Beltinci preko občinske spletne strani. Največjo spremembo bodo tako čutili uporabniki, storitev pa bo vključena v mesečni strošek zbiranja komunalnih odpadkov, kar pomeni, da uporabnikom ne bo povzročala dodatnih stroškov.

Posodo črne barve, z zelenim pokrovom in napisom STEKLO, skupaj z navodili za ločevanje, bodo občanom predali zaposleni podjetja Saubermacher – Komunala, ki na območju Občine Beltinci opravlja zbiranje in odvoz odpadkov, praznjenje omenjenih steklenic pa se bo vršilo enkrat na dva meseca, torej šestkrat na leto. “Občina Beltinci in Saubermacher – Komunala vabita občanke in občane, da se zaradi hitrejše in lažje delitve zabojnikov čim prej prijavite v storitev odvoza stekla. O delitvi zabojnikov boste pravočasno obveščeni,” so še sporočili. Pri večstanovanjskih stavbah in blokih ostaja sistem prevzemnega mesta nespremenjen.

Težave povsod enake

Ekološki otoki v začetku odlična rešitev, a kmalu za tem prava smetišča. Velike zabojnike za steklo na ekoloških otokih so namreč številni izkoriščali za nezakonito odlaganje odpadkov zraven posod za steklo, kar je podjetju povzročalo dodatne stroške. V zeleno posodo za steklo se bo lahko odlagalo naslednje: steklenice pijač, jedi, začimb in zdravil, kozarci za konzerviranje (brez pokrovov), stekleničke za kozmetiko in druge votle steklene posode. V posodo ne sodi žično oz. vezno steklo, keramika, porcelan, okensko steklo, ogledala ter avtomobilsko steklo.