Ustvarili so novi turistični produkt: Za(čutim) Goričko!

Ob zaključku projekta »Za(čutim) Goričko« so projektni partnerji, Pomurska turistična zveza, Raziskovalno izobraževalno središče (RIS) Dvorec Rakičan in Sadjarstvo Ficko Martin Ficko, konec tedna organizirali spletni predstavitveni dogodek omenjenega projekta. Na predstavitvenem dogodku so projektni partnerji predstavili izvedbo operacije in novo nastale turistične produkte ter promocijsko gradivo, ki so ga projektni partnerji pripravili in ustvarili za namene promocije območja LAS Goričko, produkte in lokalne deležnike.
V projektu Pomurska turistična zveza skupaj z partnerjema RIS Dvorec Rakičan in Sadjarstvom Ficko Martin. Ficko, izvaja operacijo »(Za)čutim Goričko«, ki se izvaja v okviru podukrepa Podpora in izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz proračuna Republike Slovenije.

V okviru skupne operacije so projektni partnerji nadgradili turistično ponudbo in razvili nove turistične produkte, s katerimi so povečali privlačnost regije in zagotovili, da se bodo obiskovalci radi vračali na Goričko. V okviru izvedenih projektnih aktivnosti so tako prispevali k prepoznavnosti območja LAS Goričko ter podeželskega turizma kot 5-zvezdniškega turizma. Z operacijo sodelovanja so prispevali k povečanju dostopnosti do točk kulturne in naravne danosti območja LAS ter k spodbujanju povezovanja ponudnikov iz različnih segmentov. Skozi razvoj inovativnih butičnih in trajnostno naravnanih produktov bodo obogatili turistično ponudbo območja LAS Goričko in tako prispevali k povečanju števila prenočitev tujih in domačih turistov.

V okviru izvajanje projekta, ki traja med 3.3.2020 in 31.1.2021, so partnerji izvedli: Izobraževalno-ozaveščevalne aktivnosti, Ureditev sob v dvorcu Rakičan, Nakup degustacijske opreme, Razvoj 5-zvezdičnih turističnih produktov, Vzpostavitev informacijsko-rezervacijskega sistema, Demonstracijsko – Promocijske aktivnosti. Partner RIS Dvorec Rakičan je z ureditvijo sob in z novo opremo poustvaril videz grajskih sob in s tem obiskovalcem ponudil avtentično izkušnjo ter jih tako popeljal v čas, ko so dvorec naseljevali člani plemiške družine Batthyány. Partner Sadjarstvo Ficko bo z degustacijsko opremo obiskovalcem ponudil avtentično izkušnjo, saj se bodo lahko sami preizkusili v izdelovanju eteričnih olj in kuhanju marmelade. Nove oz. posodobljene turistične produkte so povezali s kočijo 21. stoletja, ki bo obiskovalce popeljala do posameznih turističnih točk. Na podlagi tega so se razvili 5-zvezdični turistični produkti, ki so predstavljeni v online informacijskem-rezervacijskem sistemu.