Ustavni pravnik Andraž Teršek o četrtkovi odločitvi Ustavnega sodišča: “Gre za zgodovinsko odločitev”

Ustavno sodišče je ugotovilo, da šolska ministrica v Uradnem listu ni objavila sklepa o podaljšanju pouka na daljavo. Zato ni veljaven. Pravnika Andraž Teršek in Rajko Pirnat opozarjata, da so bili neustrezno podaljšani tudi nekateri vladni ukrepi. “Zadeva je za pravnike res osupljivo banalna, za pravno nepoučene ljudi pa zna biti težje razumljiva.” Iz vlade so sporočili, da bodo upoštevali odločitev ustavnega sodišča, čeprav so prepričani, da so pri sprejemanju odlokov ravnali ustrezno.
Kot je uvodoma dejal Teršek, so “vsi sklepi o prekinitvi pouka, ustavitvi procesov vzgoje in izobraževanja otrok, skrbstvu otrok s posebnimi potrebami, torej vsi v odločbi Ustavnega sodišča omenjeni veljajo za pravno neobstoječe, kot da jih ne bi bilo, kot da ne bi bili sprejeti. Ustavno sodišče je sicer presojalo ustavnost sklepov iz naslova pouka, šol, otrok s posebnimi potrebami in učencev. A ta odločitev ima veliko večjo razsežnost, ker zadeva sklepe kot take, hkrati pa zadeva vse odloke, katerih veljavnost je bila podaljševana s temi sklepi.”

“Takšnega primera tako enormne šlamastike, neodgovornosti, neznanja, nesposobnosti in oblastniškega napuha ne pomnim”

Vlada ima torej do jutri do polnoči čas, da postopkovno in vsebinsko zagotovi veljavnost sklepov, oziroma, da jih pravno pravilno objavi, ali sprejme nove odloke, ker mora zagotoviti tudi veljavnost vseh odlokov. “Če vlada tega ne stori, se bo nadaljevalo stanje, kot da sklepi ne bi bili sprejeti. In nadaljevalo se bo stanje, kot da odlokov, katerih veljavnost se je podaljševala s temi sklepi, ne bi bilo,” je zapisal Teršek.

Utemeljena podlaga za vložitev kazenskih ovadb in odškodninskih tožb? Po mnenju Terška, da

“Za nazaj to pomeni utemeljeno pravno podlago za vložitev kazenskih ovadb in za vlaganje odškodninskih tožb vseh ljudi, ki jih ti sklepi in odločba sodišča neposredno zadevajo. To pa niso samo starši, otroci, učenci, učitelji in učenci s posebnimi potrebami, temveč vsi državljani in državljanke Republike Slovenije, ki lahko utemeljeno dokažete, da vam je bila s tem povzročena škoda, ki jo je mogoče prepričljivo dokazati pred sodiščem,” je jasen Teršek.

Vlada je veljavnost odlokov podaljševala z vsebinsko praznimi in neobjavljenimi sklepi, ki pa budnim očesom pravnikov in pravnic in še budnejšim očem sodnic in sodnikov slovenskega ustavnega sodišča ni ušla. Od 5.11. dalje. “To pomeni, da tudi vsi odloki, ki niso bili pravno pravilno podaljšani, ker so bili podaljšani s temi neobjavljenimi, zato protiustavnimi in pravno neobstoječimi ukrepi, ne veljajo, ker velja, kot da jih sploh ne bi bilo. To pomeni, da so tudi kazni, izrečene na temelju teh odlokov, od 5.11. pravno nične. Neplačane ni treba plačati, za plačane se lahko zahteva vrnitev neobstoječega dolga. Itd. A ne razumite tega podatka napačno.”

Časa le še do vključno jutri

Ustavno sodišče posebej izpostavi, da vlada očitno ni vzela resno navodilo ustavnega sodišča, da mora na sedem dni vsebinsko analizirati in oceniti stanje in ukrepe, temu pa dati ustrezno pravno obliko. Vlada ima še do vključno jutri časa, da zagotovi pravno veljavnost vseh odlokov in sklepov. “To niti približno ne bo enostaven izziv. O njih, takih, kot so, lahko enostavno glasuje. A to ni dovolj za njihovo stvarno, dokazno, vsebinsko utemeljitev,” je še zapisal Teršek.

“Gre za prvo odločitev, v kateri je Ustavno sodišče presojalo primernost točno določenega ukrepa: šolanje in skrb za otroke s posebnimi potrebami. Onemogočenje uresničevanja te pravice je ocenilo kot prekomeren, nepotreben in zato protiustaven ukrep. To lahko razumemo kot napoved, da bo Ustavno sodišče bolj podrobno in strogo presojalo posamezne odloke, sklepe in ukrepe po vsebini, glede na njihovo sorazmernost in glede na utemeljenost njihove učinkovitosti glede na zasledovani legitimni cilj. In to je odlično,” je zaključil pravnik Andraž Teršek.

Iz vlade so sporočili, da bodo upoštevali odločitev ustavnega sodišča, čeprav so prepričani, da so pri sprejemanju odlokov ravnali ustrezno

Na včerašnji tiskovni konferenci je vladni Govorec Jelko Kacin prebral izjavo Službe za zakonodajo vlade RS. “Vlada RS je prejela in preučila sklep in delno odločbo US. Vlada uvodoma poudarja, da so bili vsi ukrepi sprejeti na podlagi strokovnih podlag, da so nujni za reševanje ljudi in njihovega zdravja ter da so bili sprejeti na popolnoma transparenten in javen način. Po mnenju vlade so bili ustrezno predstavljeni in objavljeni. O ukrepih je bila obveščena javnost in posebej še državni zbor. Odločitev US je nepričakovana, saj se v preteklih odločitvah v povezavi z ukrepi ni postavilo na takšno stališče.”