Ustanovna skupščina Pomurske kolesarske mreže

Včeraj je v kolesarskem centru Murania v Čentibi potekala ustanovna skupščina Pomurske kolesarske mreže. “Iniciativa za ustanovitev Pomurske kolesarske mreže ni nova, vendar je sedaj dozorel čas, da se dejansko povežemo in zavežemo k skupnemu delovanju in sodelovanju.”

Včeraj ob 18.00 uri se je v prostorih Kolesarskega centra Čentiba odvijala ustanovitev Pomurske kolesarske mreže. Kolesarska mreža je uradno ustanovljena in dana v registracijo društev Upravne enote Lendava. Pomurska kolesarska mreža bo imela sedež na naslovu: Čentiba, Lendavska cesta 19, 9220 Lendava, kar sicer v naravi predstavlja kolesarski center Murania. Na ustanovnem zboru je bilo prisotnih 15 udeležencev.

Zbora se je udeležil tudi Bojan Žižek, predsednik Slovenske Kolesarske Mreže in predstavil delovanje SKM. Skupščina je potekala v konstruktivnem vzdušju. Udeleženci so predstavili svoje vizije in ideje delovanja društva ter dali predloge katere naloge bi bilo potrebno najprej izvesti.

– Ideje društva so povezovanje kolesarskih društev, predavanja in seminarji, informiranje, obveščanje, zagovorništvo, lobiranje, ozaveščanje, načrtovanje in izvajanje projektov in enakomerna zastopanost vseh pomurskih občin v mreži.

– Med naloge, ki bi se izvedle že tekom leta, spadajo izdelave karte nevralgičnih točk, vzpostavitev ekip za vplivanje na pripravo Celostne prometne strategije v Lendavi, Murski Soboti, Ljutomeru, Beltincih in Gornji Radgoni ter vzpostavitev spletne strani in socialnih medijev z namenom obveščanja članstva in ozaveščanja o kolesarskem načinu življenja.

V delovno predsedstvo so bili soglasno izvoljeni: predsednik Romeo Varga ter 2 overovitelja zapisnika Martina Bukovec in Mitja Bensa.

Sprejet je bil statut društva, ki podrobno določa namene in naloge kluba ter načine njegovega delovanja.

Za predsednika je bil izvoljen Romeo Varga, za podpredsednika Tomaž Trajbarič. Člani nadzornega odbora so postali Mojca Makovec Haložan, Mitja Bensa in Sergej Kaučevič.

“Vabimo Vas, da se včlanite v mrežo. Člani so soglasno sprejeli, da članarine ne bo. Prav tako pa Vas vabimo na naslednje sestanke in dogodke Pomurske kolesarske mreže. Povezati želimo vse tiste, ki so zagovorniki kolesarstva kot življenjskega stila, načrtovalce in izvajalce kolesarske infrastrukture, strokovnjake s področja trajnostne mobilnosti, ponudnike kolesarskih proizvodov in storitev, turistične delavce na področju kolesarstva, kolesarje športnike in rekreativce ter vse tiste, ki jim je za kolesarstvo mar. Ustanavljamo torej društvo, ki bo zagovornik kolesarskega načina bivanja,” so dodali.