Ustanovljena Koordinacija domoljubnih in veteranskih organizacij Pomurja

Na posebni slovesnosti v Mestni hiši v Ljutomeru so predstavniki domoljubnih in veteranskih organizacij z območja celotnega Pomurja podpisali sporazum o ustanovitvi regijske Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Pomurja (KoDVOP). Slovesnega podpisa tega pomembnega dokumenta so se poleg gostitelja, podžupana občine Ljutomer, Nika Miholiča udeležili tudi drugi visoki gostje, predstavniki in predstavnice republiških zvez, pod okriljem katerih te organizacije, odbori, društva in združenja iz pomurske regije delujejo.
Sporazum, ki je zasnovan po zgledu sporazuma o sodelovanju in koordinaciji domoljubnih in veteranskih organizacij na državni ravni (KoDVOS), ureja sodelovanje pomurskih organizacij: Policijskega veteranskega društva Sever za Pomurje s pododbori, Uprave za notranje zadeve Murska Sobota ter Postaj milic Ljutomer, Lendava, Murska Sobota in Gornja Radgona (podpisnik: Drago Ribaš); Pokrajinskega odbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo, ki ga sestavljajo Območna združenja veteranov vojne za Slovenijo Ljutomer, Lendava, Murska Sobota in Gornja Radgona (Ivan Smodiš); Regijske koordinacije Zveze slovenskih častnikov, ki jo sestavljajo Območna združenja slovenskih častnikov Ljutomer, Lendava, Murska Sobota in Gornja Radgona (Jožef Vaupotič); Pokrajinskega sveta Zveze borcev za vrednote narodno osvobodilnega boja Slovenije, ki ga sestavljajo Združenja borcev za vrednote NOB Murska Sobota, Lendava, Ljutomer in Gornja Radgona (Boris Edšidt); društev “General Maister” v Pomurju, in sicer: Prleškega društva generala Maistra Ljutomer, Prekmurskega društva generala Maistra Črenšovci, Prekmurskega društva general Maister Murska Sobota in Društva general Maister Veržej (Marjan Farič); Društva vojnih invalidov Pomurja (Robert Kous) in Domoljubnega krajevnega združenja Puconci (Jožef Časar).

Uvodni nagovor je na slovesnosti prispeval podžupan Občine Ljutomer, Niko Miholič. Ker naloge usklajevanja dejavnosti v sporazum vključenih organizacij opravlja odbor predstavnikov članic, ki ga po načelu rotacije vodi ena od članic podpisnic sporazuma, je po podpisu zbrane nagovoril predsedujoči KoDVOP Marjan Farič, sicer predsednik Prekmurskega društva general Maister Murska Sobota. Ta je na kratko orisal pomen podpisa sporazuma, ki ureja sodelovanje organizacij, združenj in društev, ki delujejo v javnem interesu na področju obrambe, ohranjanja vrednot boja za lastno državo in narodovo samoohranitev, s ciljem razvijanja domoljubja in veteranskih tradicij, ob hkratnem prizadevanju za ohranitev miru in sožitja med narodi.

Izhajajoč iz skupnih ciljev in programskih izhodišč si bo koordinacija prizadevala za usklajevanje aktivnosti deležnikov pri ohranjanju in uveljavljanju domoljubja in domoljubnih vrednot, negovanju spomina na prelomne dogodke novejše slovenske zgodovine, ki so prispevali h graditvi slovenske državnosti vse do osamosvojitve Republike Slovenije, ter pri enotnem nastopu v javnosti, ko se to neposredno nanaša na skupno delovanje veteranskih ali domoljubnih organizacij v Pomurju.