Ustanovitev javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno in inovacijsko središče Pomurje

Vlada Republike Slovenije je na včerajšnji redni seji sprejela sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno in inovacijsko središče Pomurje in ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Cilj je podpreti znanstveni razvoj in inovativnost Pomurja ter Kohezijske regije Vzhodna Slovenija (KRVS), s tem pa tudi celotne Slovenije, prav tako pa povečati javna vlaganja v raziskovalno-razvojno dejavnost in število raziskovalcev v omenjenem delu Slovenije.
Znanstveno in inovacijsko središče Pomurje (ZIS Pomurje) bo s sistematičnim ustvarjanjem in prenašanjem novega tehnološkega znanja ustvarjal raziskovalno mrežo in ekosistem novih malih in srednjih podjetij, ki bodo visoko inovativna. Temeljila bodo na visoki tehnologiji in bodo temu geografskemu območju dala potrebno stabilnost, kvalitetna delovna mesta in ekonomsko blaginjo, temelječo na visoki dodani vrednosti. Hkrati bo povezovalo različne dejavnosti. Bližina ZIS Pomurje bo omogočala multidisciplinarno povezovanje med različnimi gospodarskimi in negospodarskimi dejavnostmi in s tem ustvarila pogoje za velika, srednja in mala podjetja, da v sodelovanju z raziskovalci iz ZIS Pomurje dosežejo inovacijski potencial svojih izdelkov, storitev in procesov ter s tem dvignejo svojo konkurenčnost in dodano vrednost.

ZIS Pomurje bo nadgradil delo raziskovalnih jeder v Pomurju, še posebej raziskovalne dejavnosti Splošne bolnišnice Murska Sobota, kot trenutno najbolj referenčne raziskovalne skupine, kakor tudi vseh drugih v Pomurju. S tem bo zagotovljena kadrovska in organizacijska infrastruktura ter sistemsko financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Tako bo ZIS Pomurje usmerjen v tehnološko področje in aplikativen prenos raziskav v prakso in s tem povezane populacijske ukrepe.