Uspešno lansiranje uličnih zbiralnikov za e-odpadke in odpadne baterije

Družba ZEOS, d.o.o. je v sklopu LIFE projekta Gospodarjenje z e-odpadki lansirala 30 uličnih zbiralnikov za zbiranje e-odpadkov in odpadnih baterij v večjem delu Pomurja. Skupaj s podjetjem Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. jih je s podpisom listine predala v uporabo občinam Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina, Turnišče in Velika Polana. Na srečanju so organizatorji projekta napovedali tudi prihajajoče ozaveščevalne dogodke v lokalnem okolju.

Na dogodku v Murski Soboti so organizatorji projekta družba ZEOS, d.o.o. skupaj z lokalnim partnerjem Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. predstavili postavitve uličnih zbiralnikov za zbiranje e-odpadkov in odpadnih baterij. S podpisom listine so jih predali v uporabo na večje ekološke otoke v zgoraj omenjenih občinah. Ulični zbiralniki so bili posebej za dogodek vsi zbrani na lokaciji, v prihodnjih dneh pa bodo postavljeni na svoje mikrolokacije, ki bodo tudi jasno označene na spletnem zemljevidu vseh zbirnih točk e-odpadkov na spletni strani projekta.

Direktor družbe ZEOS, d.o.o, mag. Emil Šehić je povedal, da so z izvajanjem projektnih aktivnosti pričeli letos spomladi, ob zaključku poletja pa z njimi nadaljujejo. V roku enega leta bodo postopoma postavljali v vsa lokalna okolja države preko 400 uličnih zbiralnikov, poleg tega bodo vzporedno izvajali postavitev 45 zelenih kotov v večje trgovske centre, na podeželju pa mobilna zbiranja. Poudaril je: »To je že drugi LIFE projekt, ki ga v družbi izvajamo, v naslednji petih letih si želimo predvsem spremeniti navade potrošnikov pri ravnanju z e-odpadki preko na novo vzpostavljene mreže zbiranja.«

Direktor družbe Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. Drago Dervarič je na dogodku poudaril: »Danes smo v našem podjetju in v pomurski regiji dosegli nov mejnik na področju ravnanja z odpadki.«

Na dogodku so bili prisotni župani oz. drugi predstavniki občin, v katere se bodo v prihodnjih dneh postavili ulični zbiralniki, ki so s podpisom listine in s simbolično oddajo svojih e-odpadkov pospremili lansiranje uličnih zabojnikov v njihovih občinah.

Podžupan Mestne občine Murska Sobota, Zoran Hoblaj, je ob priložnosti zbranim zaupal: »Projekt je zelo pomemben tudi zato, ker se je vanj vključilo 18 občin iz UE Murska Sobota, kar bo nedvomno prispevalo k čistejšemu okolju v naših krajih.«

Na dogodku je bil prisoten tudi eden od prijateljev projekta (aktivnih posameznikov, ki v svojem lokalnem okolju podpirajo projekt), direktor Zavoda PEC Pomurski ekološki center, Milan Bogataj, ki je ob lansiranju poudaril: »Vesel sem, da sem prijatelj projekta, saj pomembno prispeva k uspešnosti zbiranja odpadne e-opreme tudi v Pomurju. Današnji dogodek izkazuje sodelovanje vseh občin in občanov – v slogi je moč in uspeh.«

Spremljevalno-ozaveščevalni dogodki

Ta dogodek je bil prvi v seriji treh lokalnih dogodkov, ki se bodo v sklopu projekta zgodili v okviru predaje uličnih zbiralnikov v vsakem lokalnem okolju. Drugi dogodek v obliki ozaveščevalne delavnice se bo zgodil 14. septembra 2016 ob 10h v Mladinskem informativnem in kulturnem klubu Murska Sobota, na katerem si bodo organizatorji projekta skupaj z udeleženci zastavili lokalne cilje za izboljšano ločevanje odpadkov s poudarkom na e-odpadkih in odpadnih baterijah, na tretjem dogodku čez dobro leto pa bodo preverili, če so bili le-ti tudi doseženi.

Družba ZEOS, d.o.o. je dogodek zaključila z pozivom E-ciklirajmo skupaj! in povabilom k spremljanju nadaljnjih aktivnosti na projektu in skrbnim ločevanjem e-odpadkov in odpadnih baterij preko nastajajoče infrastrukturne mreže.

odpadni0