Uspešno javno naročilo: Zdravstveni dom Lendava bo vendarle prejel novo reševalno vozilo

Zdravstveni dom Lendava je pred časom na portalu javnih naročil objavil javno naročilo za nabavo novega reševalnega vozila, tip C. Gre za reševalno vozilo, ki je namenjeno izvajanju najzahtevnejših intervencij predbolnišnične nujne medicinske pomoči. Če je javno naročilo bilo prvič neuspešno zaključeno, pa je ponovitev tokrat bila uspešna.
Javni zavod Zdravstveni dom Lendava je 20.5.2022 na portalu javnih naročil objavil javno naročilo za nabavo novega reševalnega vozila, tip C, ki je namenjeno izvajanju najzahtevnejših intervencij predbolnišnične nujne medicinske pomoči. Zdravstveni dom Lendava novo reševalno vozilo potrebuje, saj ima obstoječe že veliko prevoženih kilometrov, vozilo se obrabi, standardi pa se čez leta spreminjajo.

Na objavljeno javno naročilo za nabavo novega reševalnega vozila sta prispeli dve ponudbi, eno iz Ljubljane – Stegne (podjetje Meditra d.o.o.), drugo pa iz Celja (Celeia projekt d.o.o.). Takrat žal nobena izmed ponudb ni bila sprejeta, saj nobeno podjetje ni dosegalo pogojev. Podjetje Meditra d.o.o. ni izpolnjevalo pogojev za sodelovanje na razpisu, podjetje Celeia projekt d.o.o. pa ni oddalo ustrezne ponudbe.

Javno naročilo je bilo nekoliko kasneje ponovljeno, ponudbo pa je oddal en ponudnik, to je bilo podjetje Meditra, zdravstvene storitve d.o.o. iz Ljubljane. Ponudba je zadostila vsem pogojem in je torej bila dopustna, ponujena cena, to je 217.407 evrov z DDV pa je bila v okviru planirane vrednosti. Na novo reševalno vozilo bo tako potrebno nekoliko počakati, obstoječe reševalno vozilo pa se bo po nabavi novega uporabljalo za nenujne prevoze.