Uspešno izvedena brezplačna računalniška izobraževanja širom Prekmurja

LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je skupaj z zunanjim izvajalcem uspešno izvedel 85 brezplačnih računalniških izobraževanj v okviru operacije sodelovanja Digitalne rešitve ZA izzive podeželja.
Operacija je sofinancirana s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. Brezplačna računalniška izobraževanja so potekala v času med 2.10.2019 in 31.3.2021. “Zaradi razmer, povezanih z ukrepi za zajezitev širjenja okužb s COVID-19, smo izvedbo izobraževanj žal večkrat morali prilagoditi, vendar smo kljub temu uspeli uspešno izvesti vseh predvidenih sklopov izobraževanj,” so zapisali v LAS Pri dobrih ljudeh 2020.

Premična učilnica z vso potrebno računalniško opremo

Vodilna misel projekta je bila, da se računalniška izobraževanja omogočijo čim širši skupini podeželjskega prebivalstva, zato so za namene premične učilnice nabavili vso potrebno računalniško opremo, ki so jo udeleženci izobraževanj lahko uporabljali. Izobraževanja so potekala po štiri šolske ure in sicer v Beltincih, Melincih, Odrancih, Črenšovcih, Turnišču, Nedelici, Lendavi in na Kobilju, tematski sklopi pa so bili različni ter prilagojeni glede na znanje in interes udeležencev.

Od oblikovanja besedil in uporabe socialnih omrežij, pa vse do izdelave spletnih strani in shranjevanja v oblaku

V izobraževanje je bilo tako osnovno računalniško znanje, kot je delo s podatki, tabelami, grafi, uporaba interneta in iskanje informacij, oblikovanje besedil in uporaba socialnih omrežij, prav tako pa tudi bolj zahtevne vsebine, kot so uporaba e-storitev, fotografiranje in snemanje ter njihova obdelava, računalniško oblikovanje, izdelava in urejanje spletne strani, uporaba zunanjih pomnilnikov in shranjevanje v oblaku.

Želja po več tovrstnih izobraževanjih

Udeleženci brezplačnih računalniških izobraževanj so bili večinoma starejši in upokojenci, vendar tudi mladih in udeležencev srednjih let ni manjkalo. Njihov odziv je bil zelo velik, vtisi pa zelo pozitivni. Z vsebino in izvedbo izobraževanj so bili zelo zadovoljni, izrazili pa so tudi željo po več tovrstnih izobraževanj.