Upravno sodišče zavrglo, a ne zavrnilo tožbe dr. Zoltana Kepeja

Upravno sodišče Republike Slovenije je zavrglo, a ne zavrnilo tožbe kandidata za direktorja Galerije-Muzeja Lendava dr. Zoltana Kepe. Primer imenovanja direktorja oz. direktorice omenjenega javnega zavoda še kar dviguje prah.
Že pred časom je v našem mestu pod Lendavskimi Goricami tema vsakdanjih pogovorov bilo imenovanje novega direktorja oz. direktorice javnega zavoda Galerije-Muzeja Lendava. Zasedanja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so bila celo zaprta za javnost “zaradi varstva osebnih podatkov in v interesu varovanja zaupnosti kandidacijskega postopka za direktorja GML Lendava,” kar pa lendavski Občini ni šlo najbolje od rok.

Prav Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v postopku javnega razpisa za direktorja javnega zavoda Galerija-Muzej Lendava ni izbrala nobenega kandidata, čemur je sledila odločitev občinskega sveta Občine Lendava, da za direktorja ne imenuje nobenega od prijavljenih kandidatov. En izmed kandidatov, dr. Zoltan Kepe se je zoper postopek izbire kmalu za tem pritožil na Upravno sodišče, ki je njegovo pritožbo zavrglo, a ne zavrnilo.

Dr. Zoltan Kepe se je tako na Upravno sodišče pritožil zoper (po njegovem mnenju nezakonit) postopek Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, saj je izpolnjeval vse pogoje javnega razpisa, a je za tem omenjena komisija v postopku izbire kandidata uvedla nekakšno ocenjevanje, katerega pa v razpisu ni bilo. Upravno sodišče je njegov tožbeni zahtevek zavrglo (ne zavrnilo), saj je zavzelo stališče, da v primeru, če v javnem razpisu ni izbran noben kandidat, neizbrani kandidati nimajo možnosti uveljavljanja sodnega varstva. To seveda v praksi pomeni, da sodišče ni presojalo ali je ravnanje pristojnih na Občini bilo pravilno ali nepravilno.

Dr. Zoltan Kepe se je s svojim zastopnikom pritožil še na Vrhovno sodišče. Slednja se torej ne pritožujeta nad tem, da omenjena komisija in občinski svet nista izbrala nikogar, temveč na postopek izbire ki pa ga je vodila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

“Z odločitvijo upravnega sodišča se ne strinjam, saj je izhajalo iz ugotovitve, »da v primeru, ko ni izbran nihče, sodnega varstva ni.« Ampak jaz nisem prosil sodnega varstva zato ker nisem bil imenovan, ampak zato, ker menim, da so bili kršeni postopki še pred glasovanjem občinskega sveta. Mar odločitev sodišča pomeni, da v bodoče, ko na razpisu ne bodo izbrali nikogar, potem komisije v postopku izbora lahko delajo kar koli in kakor koli, tudi nezakonito? To je zame popolnoma nesprejemljivo in absurdno,” je za naš spletni portal povedal Dr. Zoltan Kepe.