Uličnih zbiralnikov za e-odpadke in odpadne baterije le v Lendavi ne bo

V družbi ZEOS, d.o.o. nadaljujejo z izvajanjem petletnega projekta zbiranja in ločevanja e-odpadkov in odpadnih baterij z naslovom LIFE Gospodarjenje z e-odpadki pod sloganom E-cikliraj, ki je sofinanciran s strani Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor RS.

V sklopu projekta vzpostavljajo potrošniku prijazno mrežo zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij, med drugim tudi postavitev uličnih zbiralnikov na ekološke otoke širom Slovenije in s tem občanom omogočajo prijaznejša in dostopnejša mesta za oddajanje tovrstnih odpadkov.

Prihajajoči petek, 26. avgusta bodo v Murski Soboti, natančneje v tamkajšnjem zbirnem centru lansirali omenjene ulične zbiralnike za zbiranje e-odpadkov in odpadnih baterij. Na dogodku bodo predstavili projekt s poudarkom na postavitvah uličnih zbiralnikov po državi in ozaveščevalnih dogodkih, s podpisom listine predali v uporabo ulične zbiralnike na ekološke otoke v občine Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik/Dobronak, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš/Hodos, Kobilje, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina, Turnišče in Velika Polana, napovedali lokalne projektne ozaveščevalne dogodke in izpostavili lokalne tematike s področja ločevanja odpadkov.

Ulični zbiralniki za e-odpadke bodo torej postavljeni v praktično celotnem Pomurju, kjer obvezno lokalno gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki opravlja podjetje Saubermacher Komunala.