Ukrepi Občine Lendava in občinskega štaba Civilne zaščite

Župan Občine Lendava Janez Magyar je danes sklical krizni sestanek občinskega štaba Civilne zaščite in predstavnikov tistih institucij, ki so pomembni za izvajanje aktualnih ukrepov v boju proti širjenju koronavirusa med prebivalstvom in organizacijo pomoči za najbolj ranljive skupine.
Pomoč ostarelim in nujno varstvo otrok

Občina Lendava in občinski štab Civilne zaščite organizirata pomoč za najbolj rizično skupino občanov, ki potrebuje dostavo živil in zdravil. Prav tako bo poskrbljeno za nujno varstvo otrok na domu, za otroke tistih staršev, ki so v službah pomembnih za delovanje družbe v izrednih razmerah.

V organizacijo omenjene pomoči so že vključili predsednike krajevnih skupnosti, območno združenje Rdečega križa, zaposlene v vzgojno-izobraževalnih institucija, Klub študentov Lendava, gasilska in druga društva. Občina lendava je prostovoljcem dala na razpolago tudi občinska službena vozila.

Občanke in občane pozivajo, da v teh izrednih razmerah izkažejo solidarnost in pomagajo pomoči potrebnim občanom.

Občani lahko za pomoč pokličejo na območno združenje Rdečega križa Lendava (02 575 11 27 ali 041 438 726), na Občino Lendava v času uradnih ur na stacionarno telefonsko številko 02 577 510, za nujne primere izven uradnih ur pa na 031 395 654 (poveljnik Civilne zaščite Občine Lendava mag. Tibor Hebar).

Brezplačna parkiranje na območju občine Lendava

Zaradi vladnega ukrepa ukinitve javnega potniškega prometa na območju Občine Lendava je od danes, 16. marca 2020, parkiranje v modrih conah brezplačno.

Dosledno upoštevajte izdane ukrepe in navodila za samozaščito

Občanke in občane pozivajo, da dosledno upoštevajo ukrepe in navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje in vseh pristojnih institucij. Posebno pozornost namenite samozaščiti in omejevanju socialnih stikov, vseh oblik druženja ali skupinskih športnih in drugih aktivnosti na prostem (v parku, športnih igriščih, …).

“Pomembno je, da si v težkih časih pomagamo in ostanemo razumni ter strpni.”