Ukrajincu zaporna in denarna kazen ter izgon iz Slovenije

Glede na to, da je predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije mag. Damijan Florjančič že konec marca izdal posebno začasno odredbo, na slovenskih sodiščih, zaradi obvladovanje širjenja nalezljive bolezni sars-cov-2 (Covid-19), trenutno potekajo le nujne zadeve, med katere sodijo tudi primeri, ko se obtoženi nahaja v priporu. In med slednjimi je tudi 35-letni Ukrajinec Mykola Lotkov, kateri je na predobravnalnem naroku pred predsednikom Okrožnega sodišča v Murski Soboti, sodnikom Brankom Palatinom, priznal krivdo in mu je izrečena ustrezna sankcija.
Višji državni tožilec Drago Farič je omenjenemu Ukrajincu očital, da je 10. januarja nekaj minut po polnoči v osebnem avtomobilu nedovoljeno prevažal tri državljane Iraka, ki so v Slovenijo prišli na ilegalen način. Prejeli so ga policisti PP Ljutomer, ki so Iračane vrnili varnostnim organom sosednje Hrvaške, Ukrajinca pa so predali sodnikom, ki so zoper njega odredili pripor.

Tokrat so Mykolu Lotkovu, ki ga je po uradni dolžnosti zastopal murskosoboški odvetnik Jure Horvat, sodili “po hitrem postopku,” in ker je priznal krivdo ter dejanje obžaloval, mu je sodnik Palatin, na predlog tožilstva, izrekel poletno zaporno kazen, ob tem ga je kaznoval s tridesetimi dnevnimi zaslužki oz. 400 evrov denarne kazni, ter mu izrekel še enoletni izgon iz države Slovenije. Prav tako je Ukrajincu, do pravnomočnosti sodbe, bil podaljšan pripor

Kaj pravi kazenski zakonik?

Mykolu Lotkovu so sicer sodili po 3. odstavku 308. člena KZ-1 RS, ki obravnavan nezakonito prehajanje meje ali ozemlja države. V tem členu 3. odstavek določa: Kdor se ukvarja s tem, da tujce, ki nimajo dovoljenja za vstop v Republiko Slovenijo ali prebivanje v njej, nezakonito spravlja na njeno ozemlje, jih po njem prevaža ali jim pomaga pri skrivanju ali kdor skupino dveh ali več takih tujcev za plačilo nezakonito spravi čez mejo ali ozemlje države, se kaznuje z zaporom do petih let in denarno kaznijo. Torej, za Ukrajinca se je zadeva vseeno dobro končala!