Ugotovitvena sodba EU Sloveniji tudi zaradi odlagališča odpadkov v Dolgi vasi

Sodišče EU-ja je v postopku, ki ga je proti Sloveniji sprožila Evropska komisija, ugotovilo, da država do roka ni zaprla in sanirala potencialno nevarnih nenadzorovanih odlagališč, med katerimi je tudi odlagališče v Dolgi vasi.
Sodišče EU-ja je v postopku izpeljala ugotovitveno sodbo, ki kazenskih sankcij ne predvideva, a da bi se Slovenija sankcijam izognila in preprečila zdravstvena in okoljska tveganja, mora zadevo čim prej urediti. Sodišče EU-ja je ugotovilo, da Slovenija za devetnajst odlagališč ni sprejela potrebnih ukrepov za čimprejšnje zaprtje, ker niso pridobila dovoljena za nadaljnje obratovanje, med temi odlagališči pa je tudi tisto v Dolgi vasi.

Odlglališča več ne izpolnjujejo standardov

Center za ravnanje z odpadki Puconci (CEROP), mora odlagališče v Dolgi vasi zapreti in sanirati do leta 2020. To počne z dovažanjem t.i. kompozita, za kar ima tudi okoljevarstveno dovoljenje. Približno ena tretjina odlagališča je že sanirana, sedaj se vse pomika že praktično proti dvem tretjinam. Evropska komisija je postopek pred Sodiščem EU-ja proti Sloveniji sprožila aprila lani, saj do omenjenih datumov ni zaprla in sanirala občinskih in industrijskih odlagališč, ki ne izpolnjujejo standardov in kljub neobratovanju še vedno predstavljajo tveganje za zdravje ljudi in okolja.

V kolikor država omenjenih devetnajst odlagališč, med katerimi je tudi dolgovaško ne bo zaprla v predvidenem roku, bo zoper Slovenijo s strani EU-ja podana nova tožba. Stopnjevanje ukrepov evropske komisije bi naši državi lahko povzročilo stroške, v smislu denarnih kazni, odlagališča pa sicer še vedno predstavljajo tveganje za zdravje ljudi in okolja. Država bo za zdaj primorana plačati le sodne stroške ugotovitvenega postopka.

Na ministrstvu, kjer so lani izpolnitev obveznosti napovedovali za prvo polovico tega leta, so navedli še, da je Slovenija do zdaj odpravila očitane nepravilnosti za 19 odlagališč. Dve odlagališči sta še v postopku, med katerima pa ni Dolge vasi.