UE Lendava: Ste gradili med letoma 1987 in 1990? Sedaj lahko prevzamete projektno dokumentacijo

Iz upravne enote Lendava sporočajo, da lahko lastniki stanovanjskih hiš prevzamete projektno dokumentacijo za stavbo, v nasprotnem bo le-ta šla v uničenje.
V kolikor ste stanovanjsko hišo na območju Lendave gradili med letoma 1987 in 1990, lahko prevzamete projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, obveščajo iz UE Lendava. To lahko storite ustno ali pisno, v nasprotnem primeru bo dokumentacija šla v uničenje.

UE Lendava je obvestilo o možnosti prevzema dokumentacije objavila na podlagi Pravilnika o določanju rokov hranjenja dokumentarnega gradiva v javni upravi in Zbirnega klasifikacijskega načrta za razvrščanje gradiva v javni upravi z roki hranjenja dokumentarnega gradiva.

Ustne ali pisne vloge sprejemajo v glavni in sprejemni pisarni, za dodatne informacije pa se lahko obrnete na telefonski številki 02/577 36 22 (Kornelia) ali 02/577 36 23 (Marta). Časa za prevzem dokumentacije imate interesenti vse do konca oktobra.

Pri oddaji ustne ali pisne vloge je potrebno navesti podatke o investitorju (oseba, ki je pridobila gradbeno dovoljenje) in približno leto izdaje gradbenega dovoljenja. Interesenti boste nato dokumentacijo prejeli v glavni pisarni v času uradnih ur od 12.11.2018 do 23.11.2018.