Učenci tehnične šole iz Gradiške se bodo učili varjenja na Daihen-Varstrojevih aparatih

Tehnična šola iz Gradiške, Bosna in Hercegovina, je v sklopu projekta, ki je financiran s strani švicarske vlade, prejela dva varilna aparata lendavskega podjetja Daihen Varstroj. Gre za varilna aparata za varjenje po postopku TIG, omenjena šola pa takšnih varilnih aparatov še ni imela.
Projekt ki se izvaja preko Agencije za razvoj malih in srednjih podjetij, v katerem tehnična šola iz Gradiške sodeluje s strojno šolo iz Banja Luke, je financiran s strani švicarske vlade. V sklopu tega projekta je omenjena tehnična šola prejela dva varilna aparata za varjenje po postopku TIG, lendavskega podjetja Daihen Varstroj. Gre za dva majhna, lahka, a profesionalna varilna aparata, s pomočjo obeh pa se bodo učenci smeri varilec na omenjeni šoli lahko prvič sploh učili varjenja po postopku TIG. Te možnosti do sedaj niso imeli.

Omenjeni TIG varilni postopek je sicer zelo cenjen, kot so povedali, varilna aparata pa bosta pripomogla k učnemu procesu na omenjeni šoli, ki letos beleži povečan vpis. Šolo skupno obiskuje 600 dijakov, smer varilec pa 28. S pomočjo dveh lendavskih varilnih aparatov bodo tamkajšnji mladi varilci, gre namreč za stroko, ki vsekakor ima perspektivo, bistveno bolje tehnološko podkovani.

Varjenje po postopku TIG ali varjenje TIG je različica elektroobločnega varjenja, kjer uporabljamo netaljivo volframovo elektrodo, ki se ne izrablja. Za zaščito vara pred atmosferskim onesnaženjem (oksidacijo) uporabljamo zaščitni plin, običajno žlahtne (inertne) pline, kot so na primer argon, helij itd. Dodajni material je običajno enake sestave kot material zvarjenca. Varilni aparat kot izvor konstantnega toka zagotavlja energijo, potrebno za vzpostavljanje in vzdrževanje električnega obloka, v katerem so kovinske pare ter visoko ioniziran plin. Postopek TIG največkrat uporabljamo za varjenje tankega nerjavnega jekla ter aluminijevih, magnezijevih in bakrovih zlitin. Postopek TIG omogoča varilcu večji nadzor nad zvarom kot varjenje po postopku MIG oziroma elektroobločno varjenje z oplaščenimi elektrodami, omogoča pa tudi močnejše in kakovostnejše zvare.