Turnišče: Gradnja kolesarske povezave do Trnja poteka po načrtu

Skorajda 100 tisoč evrov je vredna investicija gradnje kolesarske steze med naseljema Gomilica in Trnje. Za gradnjo kolesarske poti so se na občini Turnišče odločili po sprejetju rebalansa občinskega proračuna, dela pa izvaja podjetje Nograd iz Hotize.
“S kolesarsko stezo bomo prispevali k večji varnosti kolesarjev in pešcev, ki zdaj uporabljajo zelo prometno cesto do Črenšovcev,” je povedal Borut Horvat, župan Občine Turnišče. Trenutno je torej v gradnji kolesarska povezava med naseljema Gomilica in Trnje, dolžine 825 metrov in širine 2,5 metra. Projekt v celoti financira Občina Turnišče. Projekt je bil recenziran s strani Direkcije RS za infrastrukturo. Prav tako je izvajalec za poseg pridobil dovoljenje od Direkcije RS za infrastrukturo za delno zaporo državne ceste, so zapisali na spletni strani Občine Turnišče.

Gradnja omenjene kolesarske povezave je tretja večja naložba občine v prometno infrastrukturo v tem letu. Turniška občina je sicer v začetku poletja pričela z gradnjo kolesarske steze v Renkovcih. Predmet ureditve je potekal od začetka vasi v smeri proti podjetju Paradajz, za to je občina odštela 146 tisočakov, nasproti cerkve v Turnišču pa je bilo zgrajeno parkirišče ter podaljšek cestne povezave do hiš, kar je občino stalo 60 tisočakov. Prihodnje leto bo iz evropskih sredstev zgrajena še cesta do gospodarske cone in kolesarska steza od Turnišča do Dobrovnika ter naprej do Lendave.

Občina Turnišče ima sicer kolesarsko povezavo urejeno le z eno sosednjo občino, to je z velikopolansko, načrtov pa je za prihodnost veliko. V načrtu je podaljšek kolesarske steze od rastlinjakov Paradajza do avtocestnega nadvoza, kar bo Turnišče kolesarsko povezalo z Beltinci, v regijskem dogovoru je tudi gradnja kolesarske stez od Gomilice do Lipe.