Turnišče: Gasilski dom sodu izbil dno, šest občinskih svetnikov pripravilo novinarsko konferenco

Šest občinskih svetnikov Občine Turnišče od podpisanih osmih (tamkajšnji občinski svet ima sicer 14 članov, sej pa se jih udeležuje 12), je včeraj pozno popoldan v Nedelici pripravilo novinarsko konferenco, na kateri so predstavili stanje v tamkajšnji Občini. “Občina nima vizije in tava,” je med drugim bilo moč slišati, očitki o nepravilnostih pa se nanašajo na tamkajšnjo županjo, mag. Vesno Jerala Zver.
Osem občinskih svetnikov, od štirinajstih (sej se jih sicer udeležuje le 12), je podpisalo strinjanje s sklicem tiskovne konference, na kateri so predstavili “resnično dogajanje v Občini Turnišče in obelodanili vse nepravilnosti, ki jih izvaja županja Občine Turnišče.” Kot so še zapisali v izjavi, jih želi županja spreti z gasilci, resnice pa ne želi sprejeti. Kot so dejali uvodoma, je sodu izbil dno nov gasilski dom, ki je v načrtu, o sklicu takšne seje pa naj bi menda razmišljali že pri primeru reševalnega vozila, o čemer smo sicer že poročali.

Sicer pa se je novinarske konference želela udeležiti tudi županja Jerala-Zverova, pa jo je predstavnik zbranih občinskih svetnikov Anton Sep, pozval, da novinarsko konferenco zapusti, saj nanjo ni bila povabljena. Ta je sicer kasneje povedala, da se je v gostilni Pri studencu znašla čisto po naključju, ko je pred gostilno opazila avtomobile občinskih svetnikov. “Drugače pa za to novinarsko konferenco niti nisem vedela,” je dodala.

“Novinarsko konferenco smo sklicali z namenom, da novinarji izveste tudi drugo plat zgodbe in ne le to, kar vam nekdo pove. Od vseh pripetij, je sodu izbila dno zadnja peta izredna seja občinskega sveta Občine Turnišče, ko je županja želela soglasje za rebalans proračuna, pa ga od nas ni dobila. Zadeva se vleče že dlje časa, nas občinskih svetnikov pa se ni slišalo. Vedno smo bili postavljeni pred dejstvo “svetniki roke gor” in ko smo se uprli, da to tako ne gre, pa je bil ogenj v strehi.

Prve nepravilnosti so, po našem mnenju, bile že pri postavitvi nove strehe na turniški osnovni šoli, po poletnem neurju leta 2016. Naslednja zadeva je bila nefinanciranje novega reševalnega vozila za ZD Lendava, tretja zadeva se je nanašala na poplavo v osnovni šoli Turnišče, ko je med počitnicami počila vodovodna cev in poplavila telovadnico, takrat razen seznanitve o dogodku, o obnovitvenih delih občinski svetniki nismo bili obveščeni, izvajalec pa je bil izbran po županjini želji. Prvi znesek za obnovitvena dela je znašal nekaj več kot 70 tisočakov in se je kasneje povečal še za 30 tisočakov. Zadnja stvar, ki pa je sodu izbila dno, pa je obnova že obstoječega objekta (Rodovita), za potrebe novega gasilskega doma,” je dejal Sep.

Sep še doda, da so za projekt gasilskega doma izvedeli v sredini meseca februarja, občinskim svetnikom pa naj bi bila predočena zgolj dva lista papirja, na kateri je bil prikazan omenjeni projekt novega gasilskega doma. Kasneje pa so, kot pravi Sep izvedeli, da je gradbeno dovoljenje bilo izdano že meseca septembra 2017, o čemer pa občinski svetniki niso bili obveščeni. “Občinski svetniki nismo bili seznanjeni o stroških, o načinu izbire projektanta, projekt nam niti ni bil prikazan, izvedeli pa nismo niti, kolikšni bi bili stroški rušitve, saj bi bilo potrebno porušiti dve večji steni.”

Stanislav Sobočan

“Zadeve že kar nekaj časa ne štimajo,” je zgodbo Antona Sepa nadaljeval občinski svetnik Stanislav Sobočan. “Na naše pripombe se občinska uprava na čelu z županjo obnaša arogantno oz. ne reagira. Kar se tiče nove strehe na osnovni šoli, nihče od občinskih svetnikov ni bil seznanjen s projekti oz. s potekom vsega, kar je vodilo do nove strehe na osnovni šoli. Kasneje smo ugotovili, da ni bil izbran najboljši ponudnik, ugotovili smo tudi, da izbornega postopka ni bilo, da ni bilo javnega naročila in javnega razpisa. Šlo je za znesek 154 tisoč evrov, ki je bil na koncu deponiran z rebalansom proračuna.

Glede na to, da smo ugotavljali, da postopek ni bil pravilno izpeljan, da ni bila ustanovljena komisija za izbiro ponudnika in da ponudnik ni bil izbran v skladu z najboljšo ponudbo, smo celotno zadevo prijavili tudi na državno revizijsko komisijo, ki je v postopku zbiranja obvestil, zadevo odstopila pristojnemu sodišču. V tem primeru lahko Občino doleti tudi stranska kazen, kar pomeni, da občina v prihodnje ne bo mogla sodelovati pri javnih naročilih. Prepričani smo, da postopek ni potekal tako, kot bi mora, saj so bili kršeni vsi postopki. Nismo aparat za dvigovanje rok in želimo, da se zadeve peljejo kot se morajo.”

Glede reševalnega vozila ZD Lendava je Sobočan dejal, da je v tem primeru šlo za skrivanje dopisov, ki jih je pošiljal ZD Lendava, na Občino Turnišče. “Prvi dopis o nameri nakupa reševalnega vozila je bil na Občini Turnišče sprejet 16.12.2016, torej v trenutku, ko občinski proračun za leto 2017 ni bil potrjen. Občinski svet ga je potrjeval v drugi polovici januarja 2017. Za dopis občinski svet ni izvedel, znesek pa v proračun ni bil uvrščen. Naslednji dopis je ZD Lendava poslal 25.5.2017. Občinski svet s slednjim ni bil seznanjen. Tukaj se poraja vprašanje, kako županja razpolaga z dopisi, ki se tičejo občinskega proračuna, občanov in občinskega sveta? Šele po objavi v medijih se je reševalno vozilo uvrstilo v rebalans proračuna, s strani svetnikov pa je uvrstitev bila soglasno potrjena s strani občinskih svetnikov.” Po besedah Antona Sepa je Sobočan na večih občinskih sejah vprašal za tovrstna dopisa, ko je bil s strani ZD Lendava seznanjen, da odgovorov s strani turniške Občine ni.

Robert Tkalčič: “Potrdili smo proračun za dve leti, v slednjem pa ni bilo ne duha in ne sluha, da bo objekt, kjer naj bi trenutno bil načrtovan novi gasilski dom, lahko služil svojemu namenu, saj se v njem nahaja kmetijska trgovina, in nekaj prostorov za storitvene dejavnosti. S tem objektom Občina nima praktično nobenih stroškov, saj letno pobere deset tisoč evrov najemnin, kurjava in ostale zadeve so plačane, naši občani pa imajo od tega objekta koristi. Kar naenkrat si nekdo pred volitvami izmisli, da bo omenjeni objekt dobesedno predelal v gasilski dom. Po mojem mnenju je to čista predvolilna igra.

Če bi nam županja predstavila vsaj tri možnosti, bi se mi lahko brez težav odločili. Ko pa ti nekdo pokaže projekt (obnovo), ki stane 380 tisoč evrov in ni financiran z nobeno subvencijo, ga nikakor ne moreš potrditi. Vsi prisotni bi zelo radi imeli novi gasilski dom, ampak žal v tej situaciji to ni mogoče. S takšnim postopkom, kot je želela županja, to ne gre. Za ta denar lahko zgradimo povsem nov gasilski dom, saj imamo veliko boljših lokacij. Takoj bom podpisal stvar, ki bo rešena z večimi ljudmi. Mi, ki nismo dvignili rok, smo sedaj na udaru, gasilci pa nas postrani gledajo, da jim nismo omogočili novega gasilskega doma. Kot smo izvedeli, je županja vse projekte naredila že prej, o tem, da je pridobljeno gradbeno dovoljenje in da je spremenjena namembnost, nismo bili seznanjeni.”

“Gasilcem je bila ponujena zgolj in samo ena možnost. Vzemi ali pusti. Zanima nas, zakaj ni bil vključen občinski svet, zakaj ni bil vključen Odbor za prostorsko planiranje in infrastrukturo in zakaj smo projekt z nekaj stranmi na mizo dobili nekaj ur pred sejo odborov,” je dejal Stanislav Sobočan in poudaril, da so sliko novega gasilskega doma videli šele v časopisu. “Noben izmed nas nima enega stavka povedati proti, da turniški gasilci ne potrebujejo gasilskega doma. Potrebujejo ga, ampak potrebno je najti lokacijo, navedeni znesek pa je po mojih predvidevanjih dovolj visok za novogradnjo.”

V omenjenem objektu, kjer je načrtovan novi gasilski dom, je med drugim ustanovljen tudi podjetniški inkubator, v katerem se nahajajo prostori podjetja Stanislava Sobočana. Ta pove, da se iz slednjih namerava tako ali tako izseliti, saj se je podjetje razširilo in se nahajajo v prostorski stiski, podjetje pa že ima nove proizvodne prostore.

Občinske svetnike, kot je bilo moč slišati, moti previsoka cena obnove objekta, saj so mnenja, da bi za to ceno lahko dobili novogradnjo, moti pa jih tudi, da Občina ni predvidela še kakšnih drugih možnosti in rešitev za novi gasilski dom, saj menda v kraju obstaja še nekaj drugih možnosti. Pritožujejo se predvsem nad neinformiranostjo in nad tem, da jim je na mizo bila podana zgolj ena možnost.

V nadaljevanju so občinski svetniki prisotnim novinarjem dali vedeti, da Občina tava v temi in da nima vizije. Poudarjajo, da na tak način, kot se to dogaja sedaj, sodelovanje občinskega sveta z županjo ni mogoče. Tudi glede počene cevi v tamkajšnji osnovni šoli menijo, da potek izbire izvajalca ni potekal ustrezno oziroma, da ga ni bilo, Občina pa je že bila primorana uveljavljati garancijo nad glede izvedenih del. Občinski svetniki med drugim zaključnih računov Občine za leti 2016 in 2017 niso sprejeli, najbolj pa jih skrbi, da so glede novega gasilskega doma želeli le najbolje, a so sedaj prikazani kot grešni kozli, saj da je želja županje bila spreti občinske svetnike in gasilce.

Županja občine Turnišče je kasneje vse očitke zavrnila in poudarila, da delo poteka transparentno. Sicer pa ji bomo tudi pisno postavili nekaj vprašanj in jih objavili takoj, ko jih prejmemo.