Turizem v Lendavi: Letošnje poletje bistveno boljši rezultat od lanskega

V našem uredništvu smo primerjali tri poletne mesece leta 2018 (junij, julij, avgust) in omenjene tri mesece v letošnjem letu. Podatki kažejo, da se je število turistov (rezultati veljajo tako za domače kakor tudi za tuje turiste) v poletni sezoni na območju Občine Lendava bistveno povečalo.
V naši občini, kjer imamo v največji ponudbi predvsem zdraviliški/termalni turizem, se je delež turistov povečal, pa čeprav se je na državni ravni v avgustu število nočitev nekoliko znižalo. V Lendavi imamo, kot kaže, pozitivni trend rasti obiska turistov v celotni poletni sezoni. Junija 2018 je našo občino obiskalo 3.150 turistov, ki so ustvarili 11.744 nočitev, julija 2018 2.735 turistov, ki so ustvarili 12.402 nočitvi in avgusta 2018 3.800 turistov, ki so ustvarili 14.375 nočitev.

Čeprav leta 2018 rezultati niso bili slabi, pa so letošnje poletje ti še boljši. Tako kot lansko leto, je naš kraj, pričakovano, največ turistov obiskalo v avgustu. Letošnjega junija smo zabeležili 3.567 prihodov turistov, ki so ustvarili 12.383 nočitev, v Juliju smo zabeležili 3.424 prihodov turistov ki so ustvarili 13.949 nočitev in avgusta 4.408 prihodov turistov, ki so ustvarili 15.439 nočitev. V splošnem je našo državo letošnje poletje obiskalo največ nemških državljanov oz. državljank.

Če potegnemo črto, je torej naš kraj v letošnjem letu v omenjenih treh poletnih mesecih obiskalo za kar 1.714 turistov več v primerjavi z lanskoletnim enakim obdobjem, ustvarjenih pa je bilo za kar 3.250 nočitev več.