Turizem: Promocijska taksa bo v lendavski občini znašala 0,39 evra

Odbor DZ za gospodarstvo je ob potrditvi več dopolnil koalicijskih strank zakonu o spodbujanju razvoja turizma že januarja pokazal zeleno luč. Zakon je med drugim občinam omogočil zvišanje turistične takse in uvedel promocijsko takso ter novosti glede prodaje turističnih paketov.
Občinski svet je na minuli 20. redni seji, v prvi obravnavi sprejel predlog Odloka o turistični taksi v občini Lendava. Predlog osnutka odloka predstavlja in na zaokroženi geografsko celoto občine Lendava ureja način plačevanja turistične in promocije takse, višino, postopek oprostitve, postopek nakazovanja, dokazovanja plačila, evidentiranja nočitev, nadzor in kazenske določbe.

“Prenova trenutnega odloka je nujna iz vidika sprejetega Zakona o spodbujanja razvoja turizma  ki je
stopil v veljavo 15.3.2018. Zakon v 50. členu opredeljuje, da so občine dolžne uskladiti splošne akte na podlagi katerih se pobira turistična taksa najkasneje v roku 3 mesecih po uveljavitve predmetnega zakona. Skrajni rok ureditve Odloka je tako 15. junij 2018,” so na Občini zapisali v povzetku.

Spremembo višine turistične takse lahko občina začne pobirati z dnem sprejetja novega odloka, medtem ko se promocijska taksa lahko zaračunava šele z 1.1.2019. Pri višini turistične takse se lahko dodatno še opredeli sezona (poletje, zima. Itd.), cona (staro mestno jedro, vinsko turistična cesta, itd.), kategorizacija nastanitvenega obrata (3*, 2*, itd.). Trenutno višina turistične takse pri oprostitvah delo vključuje kategorizacijo in tip turistov (društva v javnem interesu, šole, itd.).

Skupna višina obeh taks znaša 1,94 evrov na osebo na dan

Predlog odloka navaja naslednje: Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 1,55 evrov, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,39 evrov, skupna višina obeh taks pa znaša 1,94 evrov na osebo na dan. V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 0,775 evrov za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,195 evrov, skupna višina obeh taks znaša 0,97 evrov na osebo na dan.

Zakon, poleg najvišjega možnega zneska turistične takse pri 2,50 evra namreč uvaja novost – promocijsko takso, ki bo obsegala 25 odstotkov zneska turistične. Na gospodarskem ministrstvu pričakujejo, da se bo na ta način obseg sredstev za Slovensko turistično organizacijo (STO) povečal za okoli 4,7 milijona evrov. Dodatna finančna sredstva v ocenjeni skupni višini 6,9 milijona evrov letno bodo za razvoj turizma pridobile tudi občine, pravijo.

Pavšalni letni znesek

Višino turistične takse v pavšalnem letnem znesku za lastnike počitniških hiš in počitniških stanovanj se določi glede na stanovanjsko površino počitniške hiše ali stanovanja in znaša največ do 45 evrov za posamezno ležišče. Za počitniško hišo ali počitniško stanovanje se šteje da ima naslednje ležišče:

– za stanovanjsko površino do 30 m2: 2 ležišči
– za stanovanjsko površino nad 30 do 50 m2: 3 ležišč
– za stanovanjsko površino nad 50 do 70 m2: 4 ležišča
– za stanovanjsko površino nad 70 do 90 m2: 5 ležišč
– za stanovanjsko površino nad 90 m2: 6 ležišč

Omenjeni zgornji odstavek se bo seveda izvajal le v primeru, če se odloči, da Občina uveljavlja možnost zaračunavanja turistične takse počitniškim obratom (Upravičene Občine so le tiste – 22. člen, prvi odstavek, ki imajo najmanj 100.000/nočitev; ali 1500 ležišč; najmanj 200 “počitniških objektov” – objekti ki se sezonsko ali občasno). V nasprotnem primeru se črta.

Plačevanje polovičnega zneska

Po sprejetem dopolnilu bodo turistično takso v polovični višini poleg otrok in mladine med 7. in 18. letom starosti (ne glede na tip nastanitve) plačevale tudi osebe med 18. in 30. letom starosti, ki bodo prenočevale v nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč. Občine bodo lahko z lastnimi predpisi glede na svoje cilje določile dodatne oprostitve plačila turistične takse za posamezne skupine. Zakon bo urejal tudi poklic turističnega vodnika, in sicer pogoje, ki jih mora izpolnjevati turistični vodnik, priznavanje poklicnih kvalifikacij za ta poklic in občasno opravljanje tega poklica za tuje državljane. Poklic turističnega spremljevalca ne bo reguliran.