Turistična zveza Lendava Vabi spremenila statut

Predvčerajšnjim so na turistični zvezi Lendava Vabi opravili 4. redno skupščino. Skupščina je bila sklicana prvenstveno zaradi spremembe statuta, po katerem naj bi turistična zveza dobila status pravne osebe, ki deluje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma.

Klavdija Prša: “Na turistični zvezi želimo pridobiti status pravne osebe, ki deluje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma. Vlogo z določenimi dokumenti je potrebno poslati na Ministrstvo za gospodarski razvoj in turizem in prav zaradi tega so potrebne manjše korekcije statuta.

S strani občine smo soglasje za to že dobili. V drugem členu statuta smo torej dodali, da ima lahko turistična zveza poslovno enoto, kar pomeni, da ima lahko turistična zveza tudi na drugi lokaciji (npr. stolp) svojo dislocirano enoto. V nadaljevanju smo pri dejavnostih zveze dodali štiri standardne klasifikacijske dejavnosti (trgovina na drobno, trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki, oddajanje ali obratovanje lastnih ali najetih nepremičnih in upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi).

Pri tem je prišlo še do spremembe pri številu članov izvršnega odbora. Turistična zveza širi svoj krog zaposlenih, zdelo pa se nam je smiselno, da zveza tajnika več ne potrebuje. Njegovo delo bo opravljala ena izmed zaposlenih oseb, najverjetneje bo to en izmed strokovnih sodelavcev. Izvršni odbor bo sedemčlanski (predsednik, dva podpredsednika in štirje člani).”

Zgoraj omenjene spremembe v statutu so bile soglasno sprejete. Turistična zveza bo s tem dobila tudi določene ugodnosti (npr. oprostitev plačila najemnin, …).

Prireditev Bogračfest skorajda v celoti pripravljena

Janez Somi, predsednik turistične zveze Lendava Vabi: “Vsaki dan se trudimo tudi po 10-12 ur, prireditev pa je že skorajda dokončno pripravljena na začetek. Število prijavljenih ekip se bo najverjetneje gibalo med 100 in 110, na prireditvi pa bodo letos tri komercialne točke, kjer se bo vršila prodaja bograča. Prva bo pri cerkvi Sv. Katarine, druga točka bo pri mestnem parku, tretja pa na Mlinski ulici. Že v četrtek se bo med 17.00 in 22.00 uro odvijala ponudba hrane in pijače na Mlinski ulici (pri banki). Enako bo tudi v petek.”

Lendavska trgatev že naslednje leto pri razglednem stolpu?

Na redni letni skupščini so se dotaknili tudi prireditve Lendavska Trgatev. Kot je povedal Somi, so na turistični zvezi že planirali, da bi se prireditev odvila pri razglednem stolpu, a je prevladalo mnenje, da naj bi se prireditev letos še odvila v Lendavi, na standardnem mestu. V povorki bo letos sodelovalo med 30 in 40 skupin oziroma društev, v glavnem pa koncept ostaja enak. Za folklorni festival se bo uporabil letni oder, hišice pa se bodo preselile v mestni park.