Tudi v Murski Soboti sledi ukinitev ekoloških otokov

Zaradi vse večje problematike ekoloških otokov, predvsem odlaganja odpadkov, ki tja ne sodijo bodo tudi v Murski Soboti, po sklepu Mestne občine Murska Sobota do konca meseca septembra 2019 na vseh zbirnih mestih (ekoloških otokih) v Mestni občini Murska Sobota umaknili zabojniki za ločeno zbiranje mešane embalaže in papirja. Na zbirnih mestih bodo tako ostali samo zabojniki za zbiranje stekla in steklene embalaže.
Tudi v Murski Soboti se srečujejo s podobno problematiko kot smo se srečevali pri nas. Po tem, ko so ekološki otoki, torej mesta za ločeno zbiranje odpadkov pred desetimi leti tako pri nas kakor tudi v Murski Soboti bila dobrodošla vpeljava v prvo ločeno zbiranje odpadkov, pa so ta v zadnjih nekaj letih postala breme in prava mala smetišča raznih odpadkov, tudi takih, ki tja ne sodijo. Glede na dejstvo, da se zbiranje vseh oziroma večine (brez stekla) komunalnih odpadkov že izvaja na izvoru, bodo tudi v Murski Soboti, po sklepu Mestne občine Murska Sobota do konca meseca septembra 2019 na vseh zbirnih mestih (ekoloških otokih) v Mestni občini Murska Sobota umaknili zabojniki za ločeno zbiranje mešane embalaže in papirja.

Številni občani se že bojijo, da bodo te smeti sedaj romale na divja odlagališča, ali pa, da jih bodo ljudje kljub temu odlagali na enaka mesta kot doslej, nered pa bo zato še večji. V Murski Soboti je sicer 22 ekoloških otokov, na katerih ločeno zbirajo steklo, papir plastiko, odslej pa bodo na teh mestih ostali le zabojniki za steklo, saj preostalo embalažo, tako kot pri nas, že odlagajo na izvoru. S klavrno podobo ekoloških otokov se sicer v Murski Soboti srečujejo že dlje časa. Tudi rešitve bi bile mogoče, a so do sedaj pogovori tekli o tem, kdo bi vse to plačal. “Z željo, da bi Mestno občino Murska Sobota naredili še lepšo in bolj čisto, se vam zahvaljujemo, da skupaj z nami ustvarjate zdravo okolje,” pa je moč prebrati na spletni strani murskosoboške Občine.