Tudi v Murski Soboti bodo prihodnje leto imeli participativni proračun

Z uvedbo participativnega proračuna želi Mestna občina Murska Sobota, pritegniti svoje občanke in občane k aktivni participaciji, povezovanju in sodelovanju pri ustvarjanju pogojev za dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju. Mestna občina Murska Sobota se je tako pridružila Občini Črenšovci, ki bo prav tako imela takšen način sodelovanja z lokalno skupnostjo.
Tudi Mestna občina Murska Sobota želi občanom in občankam ponuditi možnost, da sami predlagajo projekte, ki bodo izboljšali kakovost življenja v naši občini. Participativni proračun je mehanizem, kjer občani neposredno odločajo o porabi dela proračunskih sredstev in sami določijo, katere investicije so pomembne za celotno skupnost. Vabim vas, da izkoristite to priložnost in nam posredujete predloge projektov, za katere bi želeli, da jih uresničimo. Veselim se izvirnih idej za naše skupno dobro,” je včeraj na priljubljenem spletnem socialnem omrežju zapisal murskosoboški župan, dr. Aleksander Jevšek.

V Murski Soboti tako že zbirajo predloge projektov v višini med 2.000 in 25.000 EUR (z DDV-jem) o porabi proračunskih sredstev Mestne občine Murska Sobota za leto 2022, v skupni višini 100.000 EUR. “Svoj predlog projekta o porabi participativnega proračuna lahko občani oddajo do 30.11.2021. Vse oddane projektne predloge bo pregledala komisija, ki bo preverila ali projekt ustreza kriterijem,” so še sporočili iz Murske Sobote. Osnova za izvajanje participativnega proračuna je Resolucija o normativni dejavnosti priporočila računskega sodišča in 48.a člen Zakona o lokalni samoupravi. “Občina lahko v postopku priprave predloga proračuna določi višino sredstev, namenjeno financiranju projektov, ki jih predlagajo občani. O predlaganih projektih občina izvede posvetovanja z občani najkasneje do predložitve proračuna občinskemu svetu v sprejem.”

Pogoji za potrditev projektnih predlogov:

  • prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju Mestne občine Murska Sobota
  • bo izveden na zemljiščih v lasti Mestne občine Murska Sobota ali krajevnih skupnosti
  • je namenjen splošni javni uporabi
  • je skladen z zakonodajo in veljavnimi občinskimi akti
  • še ni bil financiran s strani Mestne občine Murska Sobota
  • je finančno ovrednoten in njegova vrednost znaša od 2.000 do največ 25.000 € z vključenim DDV-jem
  • ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj po krajevnih skupnostih in mestnih četrteh
  • je izvedljiv v proračunskem letu 2022

Predlagatelj projekta je lahko vsak prebivalec ali prebivalka s stalnim ali z začasnim bivališčem v Mestni občini Murska Sobota. Predlagatelj projekta ne more biti izvajalec predlaganega projekta, ne kot fizična ali pravna oseba, ne kot lastnik izvajalca, ne kot oseba povezana s poslovodstvom izvajalca.