Tudi v Dobrovniku bodo pomagali mladim reševati prvi stanovanjski problem

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in statuta Občine Dobrovnik bodo tudi v Dobrovniku pomagali mladim reševati prvi stanovanjski problem. “Rešeno stanovanjsko vprašanje je pomembno za osamosvojitev mladih. Lokalna skupnost lahko k temu pripomore z oblikovanjem podpornega okolja za ureditev stanovanjskih razmer in s tem olajša njihovo osamosvojitev,” so zapisali na Občini Dobrovnik.
Mladim bodo pomagali s pomočjo včeraj sprejetega pravilnika

Namen pravilnika je izvajanje pomoči mladim družinam pri reševanju prvega stanovanjskega problema, spodbuda za reševanje le-tega z nakupom zemljišča in gradnjo novega stanovanjskega objekta, nakupom stanovanja ali prenovo starega stanovanjskega objekta na območju Občine Dobrovnik. Do dodelitve pomoči po tem pravilniku je upravičen upravičenec, ki na območju občine prvič rešuje stanovanjsko vprašanje.

“Rešeno stanovanjsko vprašanje je pomembno za osamosvojitev mladih. Lokalna skupnost lahko k temu pripomore z oblikovanjem podpornega okolja za ureditev stanovanjskih razmer in s tem olajša njihovo osamosvojitev. Poleg pomanjkanja primernih stanovanj, je problem tudi v zagotovitvi zadostnih finančnih sredstvih za nakup ali prenovo objektov. S sprejemom Pravilnika o pomoči mladim družinam pri reševanju prvega stanovanjskega problema v Občini Dobrovnik se bo mladim družinam omogočilo, da lažje pridejo do svojega stanovanjskega objekta in tako ostanejo v občini oz. da se v občino preselijo,” so zapisali na Občini Dobrovnik.

Pogoji za pridobitev pomoči

Upravičenec do pomoči je eden od staršev mlade družine ali druga odrasla mlada oseba, če ta skrbi za otroka in ima po družinskem zakoniku do otroka določene obveznosti in pravice in prvič rešuje stanovanjski problem na območju Občine Dobrovnik. Višina pomoči po predlogu pravilnika je:

  • pri sofinanciranju dela kupnine zemljišča, zemljišča z enostanovanjskim objektom ali stanovanja v večstanovanjski stavbi v višini 2.000,00 EUR
  • pri sofinanciranju gradnje stanovanjskega objekta v višini 2.000,00 EUR
  • pri sofinanciranju obnove oziroma rekonstrukcija starega stanovanjskega objekta v višini 1.000,00 EUR.

Mlada družina po tem pravilniku je družina z najmanj enim otrokom do 15. leta starosti in v kateri vsaj eden od staršev ni star več kot 35 let, dopolnjenih v letu oddaje vloge za pomoč. Za prvo reševanje stanovanjskega problema se šteje prva gradnja (z nakupom zemljišča in gradnjo novega stanovanjskega objekta), nakup stanovanja v večstanovanjski stavbi ali obnova oziroma rekonstrukcija starega stanovanjskega objekta.