Tudi sodišča začenjajo z običajnim delom, znova tečejo tudi prekrškovni roki

Od ponedeljka pri nas tudi uradno ni več epidemije. Večina uradov že deluje kot pred njeno razglasitvijo, v stare tirnice se je vrnilo tudi delo na sodiščih, pa tudi na področju prekrškovnih postopkov iz izvirne pristojnosti policije je ponovno vzpostavljeno normativno stanje.
V času razglašene epidemije so po sodiščih, v skladu z varnostnimi napotki NIJZ potekale zgolj nujne obravnave, sedaj se delo sodišč vrača v ustaljene tirnice. Na sodiščih pozivajo, naj stranke pridejo zgolj nekaj minut pred naroki, saj prej v stavbo ne bodo mogli in da se, če je le mogoče, na uradne ure najavijo. Čakalnice in razpravne dvorane so prilagojene. Varnostne zahteve sicer pomenijo še dodatno prostorsko obremenitev sodišč, saj je kar nekaj takih, ki se že tako ali tako soočajo s prostorsko stisko. Sodišča se tako prilagajajo v skladu zmožnostmi.

Od 1. junija bodo prekrškovni roki in ostali postopki ponovno tekli tako kot pred 29. marcem

“S 1. junijem 2020 se na področju prekrškovnih postopkov iz izvirne pristojnosti policije ponovno vzpostavlja normativno stanje, kot je veljalo pred uveljavitvijo začasnih ukrepov za obvladovanje širjenja covida-19 na področju upravnih in prekrškovnih postopkov. To pomeni, da bodo procesni in materialni roki ponovno tekli, ponovno se bo izvajalo osebno vročanje odločb, sklepov in drugih dokumentov, od vročitve katerih začnejo teči roki na podlagi 87. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, in drugo,” pa sporočajo iz Policije.